Reklama

Teoretyk literatury, eseista, krytyk literacki, publicysta, tłumacz, filozof. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie. Stefan and Lucy Hejna Family Chair in Polish Language and Literature na University of Illinois w Chicago oraz visiting professor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor ponad 20 książek na temat literatury i filozofii. Ostatnio opublikował: „Słońce, możliwość, radość” (zbiór esejów o sztuce i literaturze, 2010); „Powszechna rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura” (2012) oraz „Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki” (2013). Laureat wielu nagród, w tym Nagrody im. Kościelskich (2000) oraz Nagrodą im. Kazimierza Wyki za całość dorobku eseistycznego i krytycznoliterackiego (2011). Książka, „Dzień na ziemi. Proza podróżna” (Wyd. Poznańskie, 2014), łączy fikcję powieściową, eseje podróżnicze i fotografie. Ostatnio opublikowana „Kiwka” nominowana została do Nagrody Gdynia w kategorii „esej”.

Artykuły

06.04.2010
Nowicki nie pozwala zdjęciom milczeć, dopisuje im nieustannie historie, mnoży punkty odniesienia. Ciągnie je na swoją stronę. Nie chce być bezbronny. Chce wiedzieć.
30.03.2010
Iwaszkiewicz nieustannie rozmijał się z życiem i życie się z nim rozmijało. Nigdy nie żył, nigdy się w życiu nie umościł, lecz tylko do życia się rwał lub z niego usuwał.
09.03.2010
Już dzisiaj w kioskach całkowicie nowy - Magazyn Literacki! Tekst Michała Pawła Markowskiego jest częścią tematu Magazynu: Może opowieści?, w którym zwracamy uwagę na powrót sensu...
09.03.2010
Człowiek jest człowiekiem nie dlatego, że różni się czymś od innych naczelnych, lecz dlatego, że siebie jako człowieka definiuje w wymyślonym przez siebie języku.
01.12.2009
Nie maluję smutku lub samotności; staram się jedynie namalować światło na tej ścianie. Edward Hopper
17.11.2009
Problem, z jakim się dziś spotykamy w krytyce literackiej, polega na zbyt ankietowym podejściu do literatury. Od czasu do czasu żąda się od krytyków, żeby zdecydowanie powiedzieli, który...
29.10.2009
Schulz powiada wyraźnie: nierzeczywiste jest to, czego ludzie nie mogą między sobą podzielić. Co z tego podziału wypada, wypada poza krąg ludzkich spraw, poza granice ludzkiego teatru, poza...
06.10.2009
Gotowość do czytania świata to gotowość do przyjaźni, bez której o czytaniu literatury mowy być nie może. Tak o literaturze można myśleć tylko wtedy, gdy znajdziemy w sobie samych gotowość...
06.10.2009
Profesor Markiewicz sprawia mi zaszczyt, wnikając w spójność moich tekstów, ale doprawdy nie w tym rzecz, by ktokolwiek analizował głoszone przeze mnie poglądy na interpretację. W dyskusji...
25.08.2009
Gdy tylko ciało ludzkie zostanie odarte ze skóry i ze znaczeń, które przychodzą skądinąd, co zostaje? Sztuka - powiada Bacon - nic więcej. Piękno, które tkwi w soczystej czerwieni mięsa.

Strony