Reklama

open eyes economic summit 2019

Artykuły

24.12.2018
Ale jeśli zmiany w świecie będą się dokonywały w tym samym tempie, co przez ostatnie 15 lat, to w 2030 r. ok. 167 milionów dzieci będzie żyło w ubóstwie. 60 milionów ­nigdy nie pójdzie do...