Reklama

Ładowanie...

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

18.10.2011
W wielu miejscach nad Dunajem - od dróżniczych budek po bary z langoszami - wiszą reprinty map z XIX w. Wielkie Węgry przypominają na nich owoce malin, sklejone z pojedynczych banieczek....
04.10.2011
Symbolem polskiego Kościoła są już nie tylko misjonarze.
14.09.2011
Zaangażowanie wolontariackie, bardziej niż jako sposób rozwoju własnej osobowości czy "prosta ścieżka do kariery", jest świadectwem pracy prawdziwej, solidnej i nieudawanej.
16.08.2011
Czy ks. Tadeusza Kiersztyna i ks. Piotra Natanka łączy coś więcej niż droga życiowa naznaczona konfliktem z władzami Kościoła oraz przekonaniem, że biskupi szkodzą Kościołowi?
09.08.2011
Ksiądz Natanek nie jest jedyny. Sprzyjających mu księży i ich zwolenników łączy - oprócz kultu Chrystusa Króla i fascynacji objawieniami prywatnymi - pogląd, że Polska jest w stanie rozpadu...
02.08.2011
Odpusty to nie tylko modlitwy, ale także bardzo długa tradycja handlowania i zabawy.
13.07.2011
Wśród rozstrzelanych w lipcu 1941 r. był prof. Roman Longchamps de Bérier, jeden z najwybitniejszych prawników II Rzeczypospolitej, z którego osiągnięć polskie prawodawstwo korzysta do...
12.07.2011
Pamięć o ludobójstwie w Srebrenicy jest dziś mitem założycielskim bośniackiego państwa - podobnie jak kiedyś pamięć Holokaustu w Izraelu.
04.07.2011
Każdy musi sam studiować zesłane przez Boga Pismo Św. w języku oryginału - bo to czyste, nieobarczone ludzką ingerencją Słowo Boże. Sam tylko Pięcioksiąg wystarcza, aby wyznaczyć wszystkie...
20.06.2011
Stało się: ktoś ośmielił się tknąć ikonę współczesnego polskiego reportażu. Dokonała tego badaczka ludobójstwa, która w rozmowie z "Tygodnikiem" zgłosiła wątpliwości dotyczące...

Strony