Reklama

Ładowanie...

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

28.08.2012
Biskupi przyjęli „Instrukcję o zarządzaniu materialnymi dobrami Kościoła” – dokument, który ma pomóc diecezjom przygotować się do nowych zasad finansowania.
20.08.2012
Ci, którzy próbują interpretować wspólne przesłanie jako dokument polityczny, pomniejszają jego znaczenie i wartość. Orędzie nie służy rozwiązaniu konkretnych spraw, ale jest inspiracją do...
20.08.2012
„Szanujemy przekonania innych, ale nie możemy tkwić w przeszłości” – mówił abp Henryk Muszyński. „Fałszywe pojednanie ma przykryć sowieckie zbrodnie NKWD i KGB na Polsce i Polakach” –...
12.08.2012
7 – 10 sierpnia
11.08.2012
Anna Niedźwiedź, etnolożka: Polacy mówią o Maryi: „matuchna”, „matusia”, „mateczka”. Na poziomie osobistym utożsamiamy się z nią, zwracamy uwagę na jej bliskość i familiarność.
30.07.2012
17 – 23 lipca
30.07.2012
Aniołki „na szczęście” kosztują 5 złotych. Ale przy źródełku, z którego woda ma uzdrawiać, paulini umieścili napis: „nie święcimy przedmiotów »na szczęście«”.
24.07.2012
Watykan poddał międzynarodowemu audytowi swoją najważniejszą instytucję finansową.
23.07.2012
17 – 23 lipca 2012
23.07.2012
Zmniejszające się wpływy polityczne chorwackiego Kościoła i serbskiej Cerkwi rodzą szanse na zbliżenie obu wspólnot. W zjednoczeniu katolików i prawosławnych może też pomóc Konstantyn...

Strony