Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

10.01.2012
To już tradycja w Europie Środkowej, że przełom roku należy do Węgier.
10.01.2012
Ani Tatarzy, ani Szwedzi, ani polscy komuniści nie dali rady staniąteckim benedyktynkom. Po 800 latach istnienia ich klasztorowi grozi jednak katastrofa budowlana.
27.12.2011
Jakaś kobieta zostawiła liścik: "Dziękuję za nadzieję i wiarę, że nie jesteśmy bezsilni".
27.12.2011
Richard Dawkins zapowiedział polemikę z premierem Wielkiej Brytanii w sprawie religijności Brytyjczyków. Czym się David Cameron naraził guru niewierzących?
20.12.2011
Nad Zochcinem powoli zapada zmrok. Rzędy słupów elektrycznych wetknięte w kikuty nieskoszonej trawy przypominają tortowe świeczki. Jakby przed Świętami zbliżał się czas urodzin całego...
06.12.2011
Św. Mikołaj pomagał dyskretnie, ale z głową. Tak, by ludzie będący w potrzebie dzięki niemu stawali na nogi. Współczesne czasy domagają się jednak metod nowoczesnych.
29.11.2011
Rywalizacja pisarzy z Europy Środkowej o przyznawaną już od sześciu lat przez miasto Wrocław prestiżową nagrodę Angelusa nie tylko łączy w jedną, literacką przestrzeń kraje wyszehradzkie,...
29.11.2011
Groza i narastające napięcie pobudzają w "Ślepym fermanie" emocje znane pisarzom środkowoeuropejskim: strach przed wszechwładzą państwa i własnymi sąsiadami oraz natarczywą myśl o...
29.11.2011
Historyczna podróż ze współczesnością w tle w ujmujący sposób ukazuje ludzką samotność i skalę losu, z którym mierzą się bohaterowie Drago Jančara... i wszyscy Europejczycy.
22.11.2011
Polacy jako pierwsi na świecie podjęli próbę oszacowania tego, co dotąd zdawało się nie do wyliczenia: ile to właściwie jest "co łaska"?

Strony