Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

16.08.2011
Czy ks. Tadeusza Kiersztyna i ks. Piotra Natanka łączy coś więcej niż droga życiowa naznaczona konfliktem z władzami Kościoła oraz przekonaniem, że biskupi szkodzą Kościołowi?
09.08.2011
Ksiądz Natanek nie jest jedyny. Sprzyjających mu księży i ich zwolenników łączy - oprócz kultu Chrystusa Króla i fascynacji objawieniami prywatnymi - pogląd, że Polska jest w stanie rozpadu...
02.08.2011
Odpusty to nie tylko modlitwy, ale także bardzo długa tradycja handlowania i zabawy.
13.07.2011
Wśród rozstrzelanych w lipcu 1941 r. był prof. Roman Longchamps de Bérier, jeden z najwybitniejszych prawników II Rzeczypospolitej, z którego osiągnięć polskie prawodawstwo korzysta do...
12.07.2011
Pamięć o ludobójstwie w Srebrenicy jest dziś mitem założycielskim bośniackiego państwa - podobnie jak kiedyś pamięć Holokaustu w Izraelu.
04.07.2011
Każdy musi sam studiować zesłane przez Boga Pismo Św. w języku oryginału - bo to czyste, nieobarczone ludzką ingerencją Słowo Boże. Sam tylko Pięcioksiąg wystarcza, aby wyznaczyć wszystkie...
20.06.2011
Stało się: ktoś ośmielił się tknąć ikonę współczesnego polskiego reportażu. Dokonała tego badaczka ludobójstwa, która w rozmowie z "Tygodnikiem" zgłosiła wątpliwości dotyczące...
08.06.2011
Polska Rzeczpospolita Ludowa miała z własnością sporo problemów - o tym właśnie, jak w latach 1945-1989 traktowano kwestię własności, opowiadamy w dodatku historycznym "Tygodnika".
07.06.2011
Wizyta Papieża (4-5 czerwca) utwierdziła Chorwatów w przekonaniu o odmienności od sąsiadów z Bośni i Serbii. Gdy Benedykt XVI, wzywając do bałkańskiego pojednania, mówił: "Chorwacja...
31.05.2011
Chory zweryfikuje u wolontariusza wszystkie jego pychy i nadęcia, ściągnie z głów każdą aureolę i udawaną maskę. Gdy siądziesz przy jego łóżku - zobaczy wszystko.

Strony