Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

21.06.2012
12 – 18 czerwca 2012
18.06.2012
12 – 18 czerwca 2012
18.06.2012
Aresztowanego kamerdynera Benedykta XVI nie zamknięto w areszcie – takiego w Watykanie nie ma...
11.06.2012
Portal goal.com umieścił mężczyznę ze zdjęcia na pierwszym miejscu listy znanych osób, które zostałyby gwiazdami piłki, gdyby nie wybrały literatury lub muzyki. Albo papiestwa.
11.06.2012
5 - 11 czerwca 2012
05.06.2012
Konferencja Krakowska to nie tylko panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach, ale także opiniotwórcze środowisko, które powstało w ciągu ostatnich pięciu lat.
05.06.2012
Roman Kuźniar, doradca prezydenta: Na naszych oczach dochodzi do wyłamywania się Unii Europejskiej – podobnie jak całej sceny globalnej – z dotychczasowych form organizacji.
05.06.2012
28 maja - 4 czerwca 2012
29.05.2012
Danuta Wałęsowa i ks. Andrzej Augustyński odebrali 27 maja w Krakowie Medale św. Jerzego – nagrodę przyznawaną przez „Tygodnik Powszechny”.
28.05.2012
Brytyjski szpital skrytykował lekarza za wysłanie koledze sms-a z życzeniami „peaceful Christmas”. Uznano je za „niechciane i agresywne wtrącanie się” do czasu prywatnego innych.

Strony