Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

30.07.2012
Aniołki „na szczęście” kosztują 5 złotych. Ale przy źródełku, z którego woda ma uzdrawiać, paulini umieścili napis: „nie święcimy przedmiotów »na szczęście«”.
24.07.2012
Watykan poddał międzynarodowemu audytowi swoją najważniejszą instytucję finansową.
23.07.2012
17 – 23 lipca 2012
23.07.2012
Zmniejszające się wpływy polityczne chorwackiego Kościoła i serbskiej Cerkwi rodzą szanse na zbliżenie obu wspólnot. W zjednoczeniu katolików i prawosławnych może też pomóc Konstantyn...
17.07.2012
Karl-Markus Gauss, pisarz: Wszyscy chodzimy po cmentarzu. Pod naszymi ulicami i domami spoczywają kości tych, którzy żyli tu przed wiekami. Dzisiejsza kultura europejska jest zbudowana na...
17.07.2012
W Polsce dziwią się wszystkiemu. Dziewczynki z romskiego getta w Brnie: że trawa jest zielona jak w Czechach. Delegacja z Ugandy: że jest tak gorąco. – Jak możecie wytrzymywać takie upały...
17.07.2012
10-16 lipca 2012
10.07.2012
3 - 9 lipca 2012
02.07.2012
Nachalne podkreślanie dystansu do „tubylców” uchodzi za zachowanie aroganckie. Jeden z polskich trawelebrytów uczynił z niego natomiast swój znak rozpoznawczy.
21.06.2012
12 – 18 czerwca 2012

Strony