Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

11.06.2012
Portal goal.com umieścił mężczyznę ze zdjęcia na pierwszym miejscu listy znanych osób, które zostałyby gwiazdami piłki, gdyby nie wybrały literatury lub muzyki. Albo papiestwa.
11.06.2012
5 - 11 czerwca 2012
05.06.2012
Konferencja Krakowska to nie tylko panele dyskusyjne i rozmowy w kuluarach, ale także opiniotwórcze środowisko, które powstało w ciągu ostatnich pięciu lat.
05.06.2012
Roman Kuźniar, doradca prezydenta: Na naszych oczach dochodzi do wyłamywania się Unii Europejskiej – podobnie jak całej sceny globalnej – z dotychczasowych form organizacji.
05.06.2012
28 maja - 4 czerwca 2012
29.05.2012
Danuta Wałęsowa i ks. Andrzej Augustyński odebrali 27 maja w Krakowie Medale św. Jerzego – nagrodę przyznawaną przez „Tygodnik Powszechny”.
28.05.2012
Brytyjski szpital skrytykował lekarza za wysłanie koledze sms-a z życzeniami „peaceful Christmas”. Uznano je za „niechciane i agresywne wtrącanie się” do czasu prywatnego innych.
21.05.2012
Zawsze zwracałem uwagę na estetykę – mówi ks. Andrzej Augustyński. – Gdy tylko nasi wychowankowie wchodzili w świat nowych zainteresowań, ubierali się coraz schludniej. A później zaczynali...
21.05.2012
15 - 21 maja 2012
21.05.2012
Nowym prezydentem Serbii został Tomislav Nikolić, lider Serbskiej Partii Postępowej.

Strony