Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

27.09.2012
Przez pierwszy miesiąc chodził po domu i w kółko powtarzał: „jedna literka”. Pani Elżbieta w końcu nie wytrzymała i zapytała: o co chodzi? – DD i RDD. To tylko jedna literka – a wie ciocia...
27.09.2012
Ks. Andrzej Augustyński: Jako dziecko nie byłem specjalnie pobożny. Miałem natomiast potrzebę zmieniania świata i świadomość, że do tego Pan Bóg jest absolutnie niezbędny.
17.09.2012
Dymisje dwóch premierów, zawieszenie w obowiązkach prezydenta i nagonka na korespondentów prasy zagranicznej – w Rumunii trwa największy kryzys polityczny od czasu obalenia Ceauşescu.
10.09.2012
4 – 10 września 2012
03.09.2012
28 sierpnia – 3 września
03.09.2012
Mówi, że kiedyś we śnie „zobaczył” swoją duszę. Wiedział, że „widzi” ją po to, aby był świadom, jak wiele mu darowano i przebaczono. I ile przebaczenia jest winien innym.
03.09.2012
Tomasz Kot, reprezentant polskiego notariatu w Europejskiej Międzynarodowej Unii Notariatu: Notariusz jest także po to, aby zadawać kłopotliwe pytania obydwu stronom, które do niego...
28.08.2012
Biskupi przyjęli „Instrukcję o zarządzaniu materialnymi dobrami Kościoła” – dokument, który ma pomóc diecezjom przygotować się do nowych zasad finansowania.
20.08.2012
Ci, którzy próbują interpretować wspólne przesłanie jako dokument polityczny, pomniejszają jego znaczenie i wartość. Orędzie nie służy rozwiązaniu konkretnych spraw, ale jest inspiracją do...
20.08.2012
„Szanujemy przekonania innych, ale nie możemy tkwić w przeszłości” – mówił abp Henryk Muszyński. „Fałszywe pojednanie ma przykryć sowieckie zbrodnie NKWD i KGB na Polsce i Polakach” –...

Strony