Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

10.12.2012
Całe sto lat od ogłoszenia niepodległości Albańczycy czekali, by ich adriatyckie porty przestały być tylko miejscem pożegnań. Coraz częściej wracają dziś do ojczyzny.
10.12.2012
Na zachodzie Europy coraz częściej mówi się o konieczności ochrony adwentowych i świątecznych tradycji. I wcale nie chodzi o religię.
03.12.2012
28 listopada – 4 grudnia
26.11.2012
Dr Halik Kochanski: Jestem świadoma, że jedna książka nie zmieni spojrzenia ludzi z Zachodu na II wojnę światową. Ale mam nadzieję, że przynajmniej zmusi ich do przemyślenia na nowo...
26.11.2012
Kochanski łączy warsztat historyka z umiejętnością opowiadania o losach pojedynczych ludzi.
26.11.2012
W konfesjonale non stop mierzą się z problemem akceptacji. – Ksiądz może się rozzłościć, kiedy na pytanie, czy jest gotów zerwać z grzechem, człowiek odpowiada, że nie...
26.11.2012
Rabin Alon Goshen-Gottstein: Zaangażowani w dialog często obruszają się, gdy ich działalność jest redukowana wyłącznie do tolerancji „prewencyjnej”. Chcieliby innej – takiej, która...
26.11.2012
Nie wolno nawracać na siłę. Postawmy sobie za wzór polskich teologów na soborze w Konstancji: to Polska wniosła wtedy tolerancję religijną do światopoglądu chrześcijańskiej Europy.
19.11.2012
To dzięki duszpasterstwom środowiskowym – takim jak duszpasterstwo hutników na osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie – Kościół i podziemna Solidarność utrzymywały w latach 80. kontakt ze...
05.11.2012
Pamięć o Lwowie jest jak kocie łby na ulicach tego miasta: od zawsze taka sama, schodzona i wyślizgana.

Strony