Reklama

Marcin Żyła jest dziennikarzem, a od stycznia 2016 r. również zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Do zespołu pisma dołączył przed ośmioma laty.
Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji.
W 2016 r. relacjonował brytyjskie referendum w sprawie członkostwa w UE. Wiele jego ostatnich korespondencji i analiz dotyczy sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Pracę za granicą rozpoczynał w krajach b. Jugosławii, gdzie był świadkiem powojennych przemian tożsamościowych oraz drogi do niepodległości Kosowa. Był redaktorem zbioru rozmów z europejskimi intelektualistami „Europe. An Unfinished Project” (2011).

Artykuły

26.11.2012
W konfesjonale non stop mierzą się z problemem akceptacji. – Ksiądz może się rozzłościć, kiedy na pytanie, czy jest gotów zerwać z grzechem, człowiek odpowiada, że nie...
26.11.2012
Rabin Alon Goshen-Gottstein: Zaangażowani w dialog często obruszają się, gdy ich działalność jest redukowana wyłącznie do tolerancji „prewencyjnej”. Chcieliby innej – takiej, która...
26.11.2012
Nie wolno nawracać na siłę. Postawmy sobie za wzór polskich teologów na soborze w Konstancji: to Polska wniosła wtedy tolerancję religijną do światopoglądu chrześcijańskiej Europy.
19.11.2012
To dzięki duszpasterstwom środowiskowym – takim jak duszpasterstwo hutników na osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie – Kościół i podziemna Solidarność utrzymywały w latach 80. kontakt ze...
05.11.2012
Pamięć o Lwowie jest jak kocie łby na ulicach tego miasta: od zawsze taka sama, schodzona i wyślizgana.
22.10.2012
Niektórzy z obecnych znak krzyża czynili z trudem, jakby mieli nienawykłe do tego ręce. Nie musieli się modlić, wystarczyło, że byli.
15.10.2012
Miljenko Jergović należy do licznej grupy urodzonych w czasach Tity pisarzy, którzy ślady swojej twórczości pozostawiają wciąż, mimo upływu 20 lat od rozpadu Jugosławii, na całym jej byłym...
14.10.2012
Mieszkańcy mojej wsi codziennie oglądają świat w telewizji – wiedzą, jak wygląda Obama, Romney, i co się dzieje w Syrii. Ale to niczego nie zmienia. Widzą wielki świat, ale w swoim myśleniu...
08.10.2012
Musimy sprawić, aby wewnątrz Kościoła ludzie potrafili się słuchać. Nie potrzebujemy Kościoła, którym kierują głusi.
01.10.2012
Na uniwersytecie w Retymnonie na Krecie protest wykładowców trwa już od kilku tygodni. Każdy poniedziałek zajmują wiece protestujących. Taki strajk – słychać na kampusie uczelni – to ciężka...

Strony