Reklama

Ładowanie...

Prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i praktykujący radca prawny. Zajmuje się filozofią prawa i teorią interpretacji, a także prawem administracyjnym i konstytucyjnym. Prowadzi blog UR (marcinmatczak.pl), jest autorem książki „Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa”.

Artykuły

31.10.2017
W ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny próbował rozstrzygnąć dwie ważne sprawy: konstytucyjność podstaw prawnych wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego i konstytucyjność ustaw, które...
Plac Defilad, Warszawa: miejsce samospalenia Piotra S. 29 października 2017 r. / fot. EAST NEWS
30.10.2017
Słowa stają się puste, mówimy już tylko sobą. Gdyby pan Piotr wysłał swój list pocztą, nie znaczyłby on nic. Płonącej pochodni nie sposób zlekceważyć.
23.10.2017
Ustawa reprywatyzacyjna, chwalona za zdecydowanie, zasługuje na parę trudnych pytań. Propagandowo pokazano nam bieżące korzyści płynące z zakwestionowania własności, a koszty systemowe...
15.10.2017
Założenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, przedstawione przez Ministerstwo Sprawiedliwości są dobre dla lokatorów i państwa, złe dla byłych właścicieli.
25.09.2017
Antysądowy populizm wyrasta na niezrozumieniu zasad, którymi kierują się sądy. Jeśli one same nie zabiorą się za skuteczną komunikację, takie akcje jak ostatnia rządowa kampania...
Andrzej Duda, 25.09.2017 r. / Fot. Adam Chełstowski / FORUM
25.09.2017
Kiedy Andrzej Duda zawetował w lipcu niekonstytucyjne ustawy ograniczające niezależność sądownictwa, można było mieć nadzieję, że robi to w obronie ustawy zasadniczej. Teraz okazało się...
14.08.2017
Dopóki sądy będą zakładać, że obywatele czasami nadużywają prawa, ale władza z definicji nigdy, dopóty będziemy skazani na bezbronność wobec prawniczych hakerów.
31.07.2017
Zawetowanie przez prezydenta dwóch ustaw zagrażających niezależności sądownictwa nie zakończyło walki o polityczną kontrolę nad Sądem Najwyższym.
Łańcuch światła przed Sądem Najwyższym, Warszawa, 16 lipca 2017 r. / fot. REPORTER
18.07.2017
Trójpodział władzy wygląda dziś tak: władzę ustawodawczą sprawuje PiS, władzę wykonawczą PiS, a władzę sądowniczą PiS.
19.06.2017
Styl, w jakim nasze państwo w przyszłości ukarze winnych obecnego kryzysu prawnego, będzie miał wpływ na to, czy i jak szybko uda się przywrócić po nim porządek.

Strony