Reklama

Artykuły

03.04.2005
Wszyscy, którzy są oburzeni nierównością, postulują wyrównywanie szans czy też wyrównywanie możliwości. Pisał o tym już Alexis de Tocqueville, który zachwycał się, jak dobrze idea ta...
27.03.2005
Bardzo trudno jest powiedzieć, kto jest mądry, a kto głupi, i na pewno nie zależy to od wykształcenia, natomiast wiemy, że ludzie są mniej lub bardziej zdolni, co sprawia, że musimy zadać...
20.03.2005
Nie każda forma nierówności jest, na pierwszy rzut oka, radykalna czy drastyczna. Jednak tak jak w rodzinach arystokratycznych i szlacheckich przez stulecia potrafiono odróżniać, kto jest...
13.03.2005
Nie jestem ani członkiem-założycielem, ani bezkrytycznym zwolennikiem nowej partii powstającej na bazie Unii Wolności. Przyglądam się jednak reakcjom ugrupowań, które od kilku lub więcej...
13.03.2005
Z wieloma formami nierówności nauczyliśmy się żyć, jednak jest pewna postać nierówności, z którą nie można żyć i która oburza nawet najbardziej zatwardziałych zwolenników neoliberalnej...
06.03.2005
Żądania rozliczenia z przeszłością i ujawnienia prawdy historycznej, jakie pojawiają się w teczkowym rozgardiaszu, mają dotyczyć tajnych agentów i pracowników służb bezpieczeństwa....
06.03.2005
Powszechnie akceptujemy fakt, że ludzie mają więcej lub mniej pieniędzy; jedni dysponują wielkimi majątkami, inni ledwie wiążą koniec z końcem. Jednak zjawisko to zawsze budziło spory i...
27.02.2005
Rozważania na temat nierówności trzeba rozpocząć od nierówności przyrodzonej, czyli od oczywistego faktu, że ludzie są nierówni pod wszystkimi względami fizycznymi. Jako skandal odczuwam to...
20.02.2005
Kiedy Benjamin Constant w dwudziestych latach XIX wieku wylansował liberalne pojmowanie wolności prywatnej (lub indywidualnej, bo Constant używał tych pojęć zamiennie), jako zasadniczo...
13.02.2005
Sporo teraz mówi się o ochronie danych osobistych, co jest na pewno ważne i trudne. Mnie jednak bardziej interesuje ochrona prywatności, która to ochrona nie ma formalnego charakteru, a...

Strony