Reklama

Artykuły

21.08.2005
Ponieważ wszyscy w najbliższym czasie będą z racji rocznicy zajmowali się solidarnością pisaną wielką literą, my zajmijmy się tą pisaną małą literą, a przecież niesłychanie ważną. Przy czym...
14.08.2005
Na zakończenie uwag o wolności przypomnijmy klasyczny wątek, który rozpoczął się od Benjamina Constanta i wciąż pozostaje aktualny. Czy w nowoczesnym społeczeństwie ważniejsza jest wolność...
07.08.2005
Kiedy wybieramy wolność, to zawsze - w mniejszym lub większym stopniu - ryzykujemy bezpieczeństwem. Wolność, jeżeli jest naprawdę wolnością, jest zawsze niebezpieczna. Oczywiście stopień...
31.07.2005
Był politykiem gabinetowym, a nie wiecowym. I znakomicie zdawał sobie sprawę ze swoich talentów, ale i z ograniczeń.
31.07.2005
Jeżeli jedynym ograniczeniem naszej wolności jest wolność innej osoby, to - jak sie wydaje - trudno mówić w ogóle o nadużywaniu wolności. Można jedynie mówić o gwałceniu cudzej swobody. A...
24.07.2005
Wspólnota kojarzy się nam dobrze, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że uczestnictwo we wspólnocie zawsze powoduje ograniczenie naszej wolności. Stąd spór (w ramach szeroko pojmowanej myśli...
17.07.2005
Niezbędne ograniczenia wolności (a nie ograniczenia przymusowe, czyli uwięzienie lub ubezwłasnowolnienie) stanowią przedmiot dyskusji podejmowanej przez filozofię polityczną, gdyż żadne z...
10.07.2005
W dziewiętnastowiecznej Anglii jednym z głównych przedmiotów zainteresowania liberałów, którzy badali granice wolności i dopuszczalne formy jej ograniczania, był alkoholik. Zaiste, sprawa...
03.07.2005
Wobec nieustających sporów o to, kto i jak dalece może wykorzystywać własną wolność, a kto wykorzystując swoją wolność narusza cudzą, warto poświęcić temu tematowi kilka felietonów. Nie...
26.06.2005
Media powinny pilnować działania państwa i kontrolować jego decyzje, jednak media stanowią ogniwo pośrednie między państwem a obywatelami i dlatego powinny również pomagać państwu. Przecież...

Strony