Reklama

Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów.

Artykuły

31.05.2021
Deleguj – doradza teść przepracowanemu Mojżeszowi, by zapobiec grożącemu zięciowi wypaleniu.
24.05.2021
Człowiek nie grzeszy, póki nie owładnie go duch głupoty” – czytamy w talmudycznym traktacie poświęconym głównie żonie podejrzanej o cudzołóstwo. Za dowód służy Lb 5, 12: żona w tym wersie...
17.05.2021
Oto Mojżesz i Aaron dostali zadanie: mają dokonać spisu – nie całkiem powszechnego, bo obejmującego tylko mężczyzn, w dodatku dobywających miecza. Tak to oddaje po polsku rabin Izaak Cylkow...
10.05.2021
Dlaczego Żydzi byli w średniowieczu monopolistami w dziedzinie udzielania pożyczek i kredytów?
03.05.2021
W starożytnym Izraelu koheni (kapłani – potomkowie Aarona po mieczu) nie tylko sprawują kult, zogniskowany wokół składania ofiar w Świątyni. Sądzą i nauczają Tory, objawiają Bożą wolę oraz...
26.04.2021
Po śmierci swoich dwóch starszych­ ­synów Aaron dowiaduje się, że nie wolno mu wchodzić do Świętego Świętych (Miejsca Najświętszego w przenośnej Świątyni) w dowolnym momencie. Będzie to...
20.04.2021
Czystość i nieczystość rytualna – czy te kategorie mają jakieś przełożenie na nasze życie dziś?
12.04.2021
Ósmy dzień inauguracji przenośnej Świątyni. Dobiegł końca tydzień, w którym Mojżesz pełnił obowiązki arcykapłana: w montowanym każdego dnia na nowo Przybytku sam składał ofiary, ubierał w...
02.04.2021
Według tradycji rabinicznej Tora zawiera 613 przykazań. Ta tradycja nie opiera się na dokładnych wyliczeniach – choć powstało kilka konkurencyjnych list owych 613 – lecz wzięła się z...
29.03.2021
Ofiary, nie tylko ze zwierząt, towarzyszą ludzkości od jej zarania.

Strony