Reklama

Ładowanie...

Jest rabinką. Absolwentka Wydziału Hebraistyki UW, uczyła hebrajskiego m. in. na UW, w WLH im. J. Kuronia i na UMCS-ie w Lublinie, a obecnie w warszawskim Liceum im. Zuzanny Ginczanki. Wydała 2 książki: polsko-hebrajski modlitewnik dla dzieci oraz wzbogacony o część współczesną reprint elementarza do nauki hebrajskiego z początku ubiegłego wieku. Przez 15 lat była członkinią zespołów redakcyjnych kilku polsko-żydowskich periodyków. W 2016 r. ukończyła studia w Żydowskim Seminarium Teologicznym (JTS) w Nowym Jorku i – jako pierwsza Polka – została rabinką. Posługuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, a w Szkole Teologii Żydowskiej Uniwersytetu Poczdamskiego uczy przyszłych rabinów i kantorów.

Artykuły

14.03.2022
Mojżesz niósł dwie tablice z przykazaniami, być może nawet z szafiru. Co jeszcze mówią o nich przekazy?
07.03.2022
Nie patrz na dzban, lecz na to, co w nim jest – zwykł był mawiać starożytny redaktor pierwszej części Talmudu. Po polsku powiedzielibyśmy: nie szata zdobi człowieka.
28.02.2022
Skąd Izraelici mieli wziąć na pustyni skóry delfinów? – zachodziłam w głowę, czytając instrukcje dotyczące sporządzenia nakrycia dla Przybytku (zob. np. Wj 26, 14).
21.02.2022
„Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego” – po trzykroć poucza nas Pismo (Wj 23, 19 i 34, 26 oraz Pwt 14, 21; Cylkow). Według rabinów, Tora nie marnuje słów i jeśli jakaś myśl...
14.02.2022
Kobiety też otrzymały Torę na górze Synaj – w dodatku przed mężczyznami!
07.02.2022
Jakiego pożywienia tułający się po pustyni Izraelici nie mieli szansy znaleźć w szabat? Oczywiście manny, której dwie porcje spadały z nieba w piątek. Skąd nazwa „manna” (po hebrajsku: man...
31.01.2022
Czyżby pożyczka „na wieczne nieoddanie”? Tak to właśnie wygląda na pierwszy rzut oka. Zapowiadając dziesiątą plagę, Najwyższy mówi Mojżeszowi: „Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u...
24.01.2022
Ostrzega nas rabin Icchak: „początkowo grzech jest jak mijający przechodzień, potem jak zatrzymujący się na dłużej gość, aż wreszcie zmienia się w pana domu”.
17.01.2022
Dobry Pasterz niejedno ma imię.
10.01.2022
Czy zawsze należy w obecności pana młodego wychwalać jego wybrankę? – zastanawiają się rabini w Talmudzie.

Strony