Reklama

Ładowanie...

Artykuły

03.04.2005
Mówi się o Leibnizu - nie pamiętam, kto pierwszy to powiedział - że był ostatnim człowiekiem w Europie, który wiedział wszystko. Rzeczywiście, wchłonął całą kulturę duchową swojego wieku i...
27.03.2005
Jedni nazywali Spinozę (1637-77) bezbożnikiem i wrogiem Boga, inni - najliczniejsi - panteistą, jeszcze inni - człowiekiem przez Boga opętanym, głęboko religijnym. Na wszystkie trzy opinie...
09.01.2005
Czy możemy coś wiedzieć na pewno? Na pewno, czyli tak, że żaden cień wątpliwości nie może się w naszą wiedzę zakraść? Kartezjusz nie był pierwszym w dziejach, co się nad tą sprawą...
02.01.2005
Można się spierać o to, czy Mikołaj z Kuzy (Kuzańczyk, Cusanus) jest pisarzem schyłku średniowiecza czy już człowiekiem Renesansu. Ale taka lub inna na to odpowiedź mało się przyczynia do...
26.12.2004
Dwa są tytuły, na których wspiera się reputacja i wielka sława Wilhelma z Ockham (ok. 1300 - ok. 1350), albo Wilhelma Ockhama po prostu, bo tak zwykle go zwiemy, zapominając o wiosce...
19.12.2004
Żaden z wielkich filozofów nie miał w naszych czasach tylu wyznawców konsekwentnych i obrońców, co św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274). Ktoś może być dziś nazwany kantystą albo platonikiem...
24.10.2004
Na czterech węgłach wspiera się ten dom, w którym, patetycznie mówiąc, duch ludzki mieszka. A te cztery są:RozumBógMiłośćŚmierć.
18.04.2004
Chociaż mistyka nie jest filozofią ani teologią, nie jest doktryną, ale doświadczeniem, a gdy jest w słowie wyrażona - opisem doświadczenia, w którym mistyk Boga spotyka, to jednak jest...
11.04.2004
Kto o filozofię się otarł, nawet jeśli mało co wie o jej losach w średniowieczu, wie przecież, jak należy mniemać, że w XI wieku święty Anzelm Kantuareński (albo Anzelm z Aosty, bo tam, w...
04.04.2004
Wśród licznych nadzwyczaj udanych skrótów myślowych św. Augustyna ten jest może najsławniejszy: Boga i duszę pragnę poznać. I nic więcej? Nic zgoła. Owa odpowiedź Nic zgoła albo Nic więcej...

Strony