Reklama

Artykuły

02.02.2003
Bogini zemsty czeka Ian Kershaw: HITLER 1936-1941. NEMEZIS  - w przedmowie do pierwszego tomu nowej wielkiej biografii Hitlera, której część środkową właśnie otrzymujemy, pisze...
26.01.2003
Powrót poety Marcin Świetlicki: ZIMNE KRAJE - wydana w 1992 roku i firmowana przez „bruLion” seria tomików wierszy z okładkami w kolorze biskupiego fioletu, na których zamiast nazwisk...
19.01.2003
 Konstanty Ildefons Gałczyński: DZIEŁA WYBRANE I-III - kiedy w latach 60. chodziłem do szkoły podstawowej, zgrzebność zeszytów szkolnych ukryć miały specjalne papierowe okładki o...
12.01.2003
Tygodnie poświąteczne to w dziedzinie wydawniczej sezon niemal martwy; dobra sposobność, by nadrobić zaniedbania. Jedno z nich dotyczy znakomitej serii gombrowiczianów, które ukazały się w...
05.01.2003
Czesław Miłosz: ORFEUSZ I EURYDYKA -poemat, który miał swój pierwodruk w jednym z październikowych numerów „Tygodnika”, ukazuje się teraz osobno, wraz z przekładami na cztery języki:...
06.01.2002
DOM ■ S. Małgorzata Chmielewska: WEZWANIE - „Kiedy podjeżdżam pod bramę któregoś z naszych domów i widzę na podwórku kręcących się ludzi, ktoś zamiata, inny czyta gazetę, z kuchni...

Strony