Reklama

Ładowanie...

Artykuły

27.03.2023
„Papiery po Iłłakowiczównie”, praca naukowa badaczki związanej z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, to fascynujący portret pisarki oparty na drobiazgowej i krytycznej analizie materiałów...
Ryszard Koziołek. Fot Bartek Barczyk
20.03.2023
To już kolejny zbiór esejów literaturoznawcy, profesora Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnikom „Tygodnika” dobrze znany, pismo nasze publikuje bowiem teksty Ryszarda Koziołka od wielu lat.
13.03.2023
Tabaczyński zauważa, że wiersze Skácela bywają „zabawne, frywolne, błazeńskie” – bez tych rejestrów nie ma przecież pełnej wolności.
06.03.2023
Andrzej Mencwel, uczony historyk kultury, dał nam książkę najbardziej w swoim dorobku osobistą.
27.02.2023
Dzięki „Królom cudotwórcom” Marc Bloch stał się ojcem antropologii historycznej.
20.02.2023
Mianem maranów (marranów) określano Żydów hiszpańskich i portugalskich, którzy od schyłku XIV wieku przechodzili na katolicyzm, zachowując świadomość swojego pochodzenia, choć często je...
13.02.2023
Świetny historyk idei i życia społecznego, był też świetnym pisarzem.
06.02.2023
Nowa powieść Macieja Hena to materiał na film z polską Tildą Swinton.
30.01.2023
W tych zapiskach odbija się historia, od powstania po nużące zmagania z peerelowską władzą, notowane zresztą ze spokojem i dystansem, czasem urozmaicane wyprawą za granicę.
23.01.2023
Elżbieta Cygielska nazywa tę książkę „propozycją przechadzki po noweli węgierskiej sprzed stu lat z okładem”. Dodałbym, że nie są to odwiedziny w martwym muzeum, ale wycieczka pełna...

Strony