Reklama

Ładowanie...

Katolicki duchowny, doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych Kopernika w Krakowie, autor ponad trzydziestu oryginalnych publikacji z zakresu filozoficznych problemów uwikłanych w teorie współczesnej fizyki. Żywo interesuje się również filozoficznymi implikacjami rezultatów osiąganych w naukach kognitywnych.

Artykuły

17.03.2020
Czasem piękna jest jej doskonałość, innym razem jej brak. Fizyków najbardziej interesują te sytuacje, gdy symetria ulega złamaniu.
25.09.2016
Prelekcja dr. Wojciecha Grygiela wygłoszona w ramach zorganizowanego w roku akademickim 2010/2011 cyklu wykładów Centrum Kopernika "Nauka i religia".[[{"fid":"16798","view_mode":"...
21.08.2016
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną, warunkowaną trzema fundamentalnymi zasadami: prawem niesprzeczności (¬(p ∧¬...
21.08.2016
Filozofów dość powszechnie przeciwstawia się naukowcom.
25.07.2016
W drugiej części swojego dzieła, zatytułowanego Jezus z Nazaretu, Ojciec Święty Benedykt XVI, relacjonując szyderstwa, rzucane pod adresem ukrzyżowanego Chrystusa, wskazuje, iż w ten sposób...
30.03.2016
Każdy z pewnością przechowuje w swoim domu album ze zdjęciami rodzinnymi.
30.03.2016
Co może mieć post wspólnego z nauką? Z pozoru wydawałoby się, że bardzo niewiele.
01.07.2015
W opinii większości filozofów od czasów Arystotelesa, nasza racjonalność związana jest ściśle z logiką klasyczną.
01.07.2015
Fizyka stanowi obszar badań, w których najprecyzyjniej tropi się zagadnienia filozoficzne w nauce.
30.01.2015
Światło odgrywa niezwykle ważną rolę w symbolice chrześcijańskiej. Wystarczy chociażby sięgnąć do prologu Ewangelii według św. Jana, aby przekonać się, że przyjście na świat Jezusa...

Strony