Reklama

Ładowanie...

Artykuły

25.12.2005
Ludzie wierzący zachowują się często tak, jakby żyli już w stanie pełnego oglądania prawdy, a nie w stanie wiary i pielgrzymowania ku Rzeczywistości Ostatecznej. Winę za to ponosi w dużej...
11.12.2005
Podczas uroczystej, końcowej sesji Soboru Watykańskiego II odczytano równocześnie w Watykanie i Fanarze wspólną deklarację papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa I. Hierarchowie...
21.11.2004
Zbliżający się powoli do końca rok 2004 obfituje w wielkie rocznice. Jedne z nich miały charakter ekumeniczny, inne były wspomnieniem tragicznego zaprzeczenia ducha przyjaźni i pojednania...
31.10.2004
Jaki jest los tych dzieci? Od dawna pytanie to zadawali sobie z niepokojem ludzie wierzący. Często było ono ignorowane lub spychane na margines kościelnej świadomości. A przecież wyraża się...
25.04.2004
Nie ulega wątpliwości (pisał o tym przed tygodniem ks. Grzegorz Ryś), że w świadomości Greków dzień 13 kwietnia 1204 r. uchodzi za największą zbrodnię i najbardziej brutalny epizod w...
25.01.2004
Z biegiem lat coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że chrześcijaństwo nie przyswoiło sobie jeszcze pełnej Ewangelii nadziei, odwiecznej Dobrej Nowiny (Ap 14,6). Gdyby ją prawdziwie...
02.11.2003
Jesień to czas pogodnego namysłu nad owocowaniem ludzkiego życia i jego powiązaniami ze światem tych, co odeszli. Mentalność ludzi żyjących w nowoczesnych społeczeństwach nacechowana jest...

Strony