Reklama

Ładowanie...

Artykuły

17.08.2010
Europejskie prawosławie, boleśnie doświadczone przez historię, może wzbogacić chrześcijaństwo zachodnie swoim poczuciem tajemnicy Boga i ludzkiego losu oraz sakralności przyrody -...
09.02.2010
Ks. Wacław Hryniewicz OMI: Doświadczamy w życiu nie tylko zła, ale także dobra i piękna. Możemy zatem pytać nie tylko: "Skąd zło?", ale również: "Skąd dobro i piękno?"....
13.10.2009
To Bóg podejmuje nieoczekiwaną decyzję o spotkaniu, odszukaniu i ocaleniu tego, który zagubił się w życiu. Po to przyszedł na świat. Los zagubionych i zatraconych nie jest Mu obojętny.
18.09.2009
Jaskinia filozofów: o miłości. Rozmowę Barbary Skargi, Ernsta-Wolfganga Böckenförde, Tadeusza Gadacza, o. Wacława Hryniewicza, Krzysztofa Michalskiego i Władysława Stróżewskiego prowadzi...
28.10.2008
List ks. Wacława Hryniewicza w sprawie dotyczącej jego sporu z Kongregacją Nauki Wiary i informacji medialnych dotyczących tego sporu...
18.02.2008
Trzymany w ręce jest niepozorny i kruchy, choć może być symbolem rzeczy wielkich i ważnych.
21.12.2007
Trzymany wręce jest niepozorny ikruchy, choć może być symbolem rzeczy wielkich iważnych.
04.12.2007
Musimy zdać sobie sprawę z trudności prawosławnych, kiedy stykają się z katolicką koncepcją papieża jako bezpośredniego pasterza wszystkich. Jak długo pozostawać będziemy więźniami...
04.12.2006
JÓZEF MAJEWSKI: - Spotkanie Bartłomieja I i Benedykta XVI w Fanarze jedni okrzyknęli przełomem w relacjach katolicko-prawosławnych, inni byli rozczarowani ogólnikowością wspólnej deklaracji...
04.07.2006
Watykan, 5 listopada 2003 r.: Spotkanie Jana Pawła II z Władimirem Putinem /fot. KNA-Bild

Strony