Reklama

Artykuły

14.08.2005
Wolałbym zdecydowanie, żeby stosunek Pawła Lisickiego do myśli Karla Rahnera był niezrozumieniem. Niestety, jego polemika potwierdza to, co napisałem. To jest chciane niezrozumienie.
31.07.2005
W tym, co jest najbardziej Jego własne, Bóg czyni siebie samego tym, co konstytuuje człowieka jako człowieka (przeł. tw). To bez wątpienia jedno z najmocniejszych zdań w historii teologii...
08.05.2005
Będzie, Będzie, Bóg, który otacza miłością i użala się nad biednym, długo się nie gniewa, ukocha bardzo i na zawsze. Wobec stawianych w tych dniach z różnych stron pytań o to, co będzie - z...
05.09.2004
Ilekroć chrześcijanie znajdowali w sobie ten rodzaj odwagi, który każe ruszać w drogę także wtedy, kiedy wiadomo, że za każdym jej zakrętem czeka wielki i nie od razu owocny wysiłek, ból,...
25.05.2003
Kwestia łaski i wolności dotyka samego sedna pytania o Boga. Jak Bóg może (wiedzą uprzednią, absolutną i doskonałą) wiedzieć o jakimkolwiek wyborze człowieka i nie być tym samym prawdziwym...
05.01.2003
Zygmunt Bauman Jak uprawą roli, tak i lekturą rządzi prawo malejącej wydajności inwestycji. Im więcej w przeszłości zainwestowałeś, tym mniejszy przyrost plonów przyniesie inwestycja...
Il. Mieczysław Wasilewski
07.04.2002
Ks. Tomasz Węcławski: W mojej osobistej rozmowie z Księdzem Arcybiskupem Paetzem w dniu 22 listopada 2001 powiedziałem m.in.: „Księża Biskupi, którzy powodują niepokój sumień albo wręcz...

Strony