Reklama

Filozof, teolog, psycholog, duszpasterz. Wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze. Profesor socjologii, i teologii, doktor filozofii. Laureat Nagrody Templetona (2014) przyznawanej za przekraczanie barier między nauką a wiarą. W czasach komunizmu jedna z ważniejszych postaci czeskiego kościoła katolickiego. Głosił wykłady w Oxfordzie i Cambridge oraz był jednym z ekspertów prezydenta Václava Havla. Po polsku ukazało się kilkanaście jego książek, ostatnio „Chcę, abyś był” (2014).

Artykuły

14.09.2010
Współczesny faryzeizm, zamiana moralności na "moralne oburzenie", to przejaw moralnego bankructwa obecnej fazy chrześcijaństwa.
04.05.2010
Ks. Tomáš Halík: Działanie mediów w sprawie skandali seksualnych spowodowało w Kościele nieadekwatną samoobronę. Nastąpiło zamknięcie: brońmy siebie, brońmy Papieża, bo jesteśmy zagrożeni....
09.11.2009
Myślę, że ważniejsza od tego, czy krzyż będzie, czy nie będzie wisieć w szkolnych klasach, jest dyskusja o samym orzeczeniu strasburskiego trybunału. Na pewno dojdą w niej do głosu skrajne...
28.04.2009
Kiedyś na stacji praskiego metra zobaczyłem wypisane na murze zdanie: "Jezus jest odpowiedzią!", które prawdopodobnie przed chwilą utrwalił ktoś, kto pełen zachwytu wracał z...
28.04.2009
Z ateistami zgadzam się w wielu sprawach, czasem niemal we wszystkim - z wyjątkiem ich wiary, że Bóg nie istnieje - pisze ks. Tomáš Halík w książce wydanej właśnie przez Wydawnictwo WAM...
17.02.2009
Wypowiedź monsignore Williamsona nie jest przypadkową gafą, lecz przejawem sekciarskiej mentalności.Mamy do czynienia z wirusem paranoidalnego postrzegania świata, kombinacją strachu i...
03.06.2008
Ks. Tomáš Halík:Nie wierzę w wiarę, która się "do czegoś przydaje" - bo jest np. uspokajająca, społecznie użyteczna czy moralnie uwznioślająca. Tylko temu, kto wierzy "jak...
18.03.2008
Zmartwychwstanie Chrystusa musi pozostać prowokacją, głupstwem w oczach "mądrości tego świata. Gdybyśmy tę centralną tajemnicę naszej wiary chcieli "udowodnić i zrobić z niej coś...
28.03.2007
Według statystyk Republika Czeska należy dziś - wraz z Estonią i byłą NRD - do najbardziej zateizowanych obszarów planety.
30.10.2006
Wiara w "sprawy ostateczne jest probierzem prawdziwości naszej wiary w Boga. Kiedy ograniczymy się do obszaru życia doczesnego, pozostanie nam z chrześcijaństwa to, co zostało po...

Strony