Reklama

Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki „Poznaj siebie, spotkasz Boga” (2010). Współautor książki „Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć” (2014).

Artykuły

24.10.2004
Z konsternacją zapoznałem się z artykułem Jacka Filka Koniec miłości, koniec świata (TP 42/2004). Pamiętając o jezuickiej zasadzie, iż trzeba z góry założyć, że każdy dobry chrześcijanin...
10.10.2004
Biorący udział w kościelnych dyskusjach nieduchowni często czują się w obowiązku przepraszania za to, że są osobami świeckimi. Ja czuję się niezręcznie, gdy w mojej obecności, dla...
19.09.2004
Dominikanie mają doktora anielskiego św. Tomasza z Akwinu, a jezuici doktora wybitnego Franciszka Suáreza. To jednak jezuici, a nie dominikanie wypromowali Akwinatę. I proszę: już jesteśmy...
08.08.2004
Skandale z udziałem duchowieństwa w USA, Austrii i - jak wiele na to wskazuje - w Polsce, nie tylko na nowo podniosły kwestię człowieczeństwa księży, ale kolejny raz potwierdziły, że są oni...
11.07.2004
Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę niewielką książkę-esej? Wybitny teolog katolicki Romano Guardini pół wieku temu napisał, że Budda jest ostatnim geniuszem religijnym, z którym...
30.05.2004
Dotkliwość aborcji fałszują zarówno ci, którzy z powodów ideologicznych uważają istnienie syndromu poaborcyjnego za wymysł fundamentalistów katolickich, jak i sami wierzący, którzy nie...
09.05.2004
Poszukiwania w podręcznikach teologii moralnej odpowiedzi na pytania związane z seksualnością kończą się niemiłym rozczarowaniem. Dla zbawienia duszy ciało mężczyzn potępiano od pasa w dół...
28.03.2004
Zbliża się Wielkanoc, a z nią obowiązkowa dla wielu spowiedź. Czy pod musem obowiązku, lęku czy niezrozumiałej rutyny potrafimy przeżywać Dobrą Nowinę w sakramencie pojednania?.
08.02.2004
Praktyka spowiedzi często czyniła z chrześcijan osoby, które istotowo czuły wstyd do siebie, bo tak ich uczono interpretacji grzechu pierworodnego. W praktyce prowadziło to do sytuacji, w...
11.01.2004
Czy namiętna miłość prowadzi małżeństwa chrześcijańskie do eucharystii jako dziękczynienia za to, zamiast do kratek konfesjonału z powodu tego? Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że dla części...

Strony