Reklama

Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki „Poznaj siebie, spotkasz Boga” (2010). Współautor książki „Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć” (2014).

Artykuły

19.05.2009
Dane Ministerstwa Zdrowia na temat kondycji psychicznej Polaków brzmią jak sygnał alarmowy.
12.05.2009
Homoseksualizm jest złożonym zjawiskiem, a w polskim dyskursie o nim obowiązują dwie "politycznie poprawne" narracje. Pierwsza nie dostrzega w jego obrębie żadnego problemu, druga...
12.05.2009
Gisbert Greshake to teolog znany w Polsce dzięki wydanej kilka lat temu książce "Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej". Tym razem do rąk czytelnika...
08.05.2009
Czy znajdziemy w tej powieści rzeczywiście coś odkrywczego, czy przeżyjemy w swoim życiu religijnym podobną co bohater książki przemianę? Przyznam, że w odróżnieniu od piewców talentów...
05.05.2009
Niska liczba osób przystępujących do komunii nie jest przypadkowa. Dorośli, jak dzieci, zostali przygotowani do przyjęcia Pierwszej Komunii, nie znaczy to jednak, że są wprowadzeni w...
22.04.2009
Walka dobra ze złem to "odwieczny" problem filozofów, teologów i detektywów. O ile ci pierwsi snują na jego temat często abstrakcyjne refleksje o tyle ostatni depczą mu po piętach...
07.04.2009
Wśród egzegetów panuje zgoda, że między śmiercią Jezusa a powstaniem pierwszej gminy chrześcijańskiej wydarzyło się "coś", co wyjaśnia zadziwiającą przemianę, która nastąpiła...
24.03.2009
W obliczu tragedii, jaka dokonała się w domu Josefa Fritzla, nie można łatwo zrezygnować z pytania "unde malum" - skąd zło.
18.02.2009
Ks. Gerhard Wagner nie został biskupem Linzu, bo zaprotestowali wierni. Czy warto mianować na urząd pasterza duchownego z którym większość owczarni się nie identyfikuje - łącznie z...
06.02.2009
Przyjęcie do Kościoła Katolickiego biskupów - zwierzchników lefebrystów - oznacza, że Bractwo może umrzeć "śmiercią naturalną". Lefebryści stracą bowiem biskupów, którzy mogliby...

Strony