Reklama

Jezuita, teolog, psychoterapeuta, publicysta, doktor psychologii. Prorektor Akademii „Ignatianum” w Krakowie, gdzie jest także adiunktem w Instytucie Psychologii. Członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki „Poznaj siebie, spotkasz Boga” (2010). Współautor książki „Jan Woleński. Wierzę w to, co potrafię zrozumieć” (2014).

Artykuły

02.06.2009
Michal Viewegh, Aniołowie dnia powszedniego, tłum. Jacek Illg, Prószczyński i S-ka, Warszawa 2009.
20.05.2009
Wobec dzieła Zygmunta Freuda nie można przejść obojętnie bez narażenia się na zarzut ignorancji intelektualnej. Wpływ jego psychoanalitycznej teorii na medycynę, psychiatrię, naukę,...
19.05.2009
Dane Ministerstwa Zdrowia na temat kondycji psychicznej Polaków brzmią jak sygnał alarmowy.
12.05.2009
Homoseksualizm jest złożonym zjawiskiem, a w polskim dyskursie o nim obowiązują dwie "politycznie poprawne" narracje. Pierwsza nie dostrzega w jego obrębie żadnego problemu, druga...
12.05.2009
Gisbert Greshake to teolog znany w Polsce dzięki wydanej kilka lat temu książce "Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej". Tym razem do rąk czytelnika...
08.05.2009
Czy znajdziemy w tej powieści rzeczywiście coś odkrywczego, czy przeżyjemy w swoim życiu religijnym podobną co bohater książki przemianę? Przyznam, że w odróżnieniu od piewców talentów...
05.05.2009
Niska liczba osób przystępujących do komunii nie jest przypadkowa. Dorośli, jak dzieci, zostali przygotowani do przyjęcia Pierwszej Komunii, nie znaczy to jednak, że są wprowadzeni w...
22.04.2009
Walka dobra ze złem to "odwieczny" problem filozofów, teologów i detektywów. O ile ci pierwsi snują na jego temat często abstrakcyjne refleksje o tyle ostatni depczą mu po piętach...
07.04.2009
Wśród egzegetów panuje zgoda, że między śmiercią Jezusa a powstaniem pierwszej gminy chrześcijańskiej wydarzyło się "coś", co wyjaśnia zadziwiającą przemianę, która nastąpiła...
24.03.2009
W obliczu tragedii, jaka dokonała się w domu Josefa Fritzla, nie można łatwo zrezygnować z pytania "unde malum" - skąd zło.

Strony