Reklama

Ładowanie...

Artykuły

09.11.2009
Mówi się, że grzechem naszych czasów jest zanikanie lub wręcz zanik świadomości grzechu. Czy jednak spotęgowana wrażliwość na grzech nie przyczynia się z kolei do globalnej niewrażliwości...
08.09.2009
Czuję się powołana do kapłaństwa. O Jezu, z jaką miłością dawałabym Ciebie wiernym - pisała św. Teresa z Lisieux. Jak to się stało, że tej nieposkromionej tęsknoty nie uznano za przeszkodę...
21.07.2009
Powstrzymywanie kobiet od dostępu do kapłaństwa nie da się utrzymać, ponieważ nie licuje z godnością kobiety. Nie daje się także uzasadnić Biblią.
14.07.2009
Pytanie o sens bulwersuje szczególnie ludzi starych, którzy spoglądają przede wszystkim wstecz - w przeszłość, której nie da się więcej odmienić.
31.05.2009
Chrześcijanin nigdy nie powinien mieć wątpliwości, czy aby nie zgrzeszył przeciw Duchowi Świętemu - bo sprawa ma się diametralnie na odwrót: czynimy to bez przerwy. Ale istnieje jeszcze żal...
07.04.2009
Ks. Alfons Skowronek, teolog:Cała treść orędzia o zmartwychwstaniu streszcza się w przekonaniu, że miłość jest możliwa, także fragmentarycznie, w różnych etapach naszego życia, i że ma w...

Strony