Reklama

Ładowanie...

Artykuły

23.11.2003
Jeżeli parlament przyjmie rządowy projekt zmian zasad odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez jego funkcjonariuszy, będzie to rewolucja. Skutkiem będzie bowiem całkiem nowy...
23.11.2003
Prokuratura i Sąd III RP uznały, że rozpowszechnianie antysemickich wydawnictw nie powinno być przedmiotem ich zainteresowania. Dalej, już w majestacie prawa, rozprowadzać można książki, w...
16.11.2003
Najpierw pytania tyczące faktów. Na przykład: Kto był faktycznym liderem strajku w Stoczni Gdańskiej?; Kto sprawił, że wśród sygnatariuszy listu 64 intelektualistów popierających strajk w...
16.11.2003
Komisja Europejska wytknęła w ub. tygodniu Polsce, że w administracji wciąż zaniedbywane są idee służby cywilnej. Chodzi zwłaszcza o ciągle za mały odsetek urzędników nominowanych w drodze...
09.11.2003
Komercyjna TVN 24, publiczna TVP 3 oraz jedna ze stacji radiowych zgłosiły do warszawskiego sądu wniosek o zgodę na transmisję procesu Lwa Rywina. Może to być nie tylko precedens: w Polsce...
09.11.2003
Owszem, procedura wyboru władz publicznej telewizji jest skomplikowana. Ale najważniejszy zdawał się fakt, że pojawiła się szansa na jako taką przejrzystość zmagań o fotele prezesów,...
26.10.2003
Jeśli okazałoby się, że przeciek informacji o antymafijnej akcji w Starachowicach był skutkiem nieformalnych ustaleń kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i policji, by ta ostatnia...
12.10.2003
Adam Michnik miał prawo podczas składania zeznań w prokuraturze powoływać się na tajemnicę dziennikarską. Do istoty tej możliwości - jakże ważnej dla wolności słowa - należy fakt, że to sam...
05.10.2003
...zaskandowali w ub. tygodniu wspólnie premier Leszek Miller i wicepremier Jerzy Hausner. Chodziło o to, że eksperci finansowi zgodnym chórem - niezależnie od tego, że pracują dla...
28.09.2003
Bezprzykładny, ohydny atak mediów (sformułowanie Konstantego Radziwiłła, prezesa naczelnej Rady Lekarskiej) okazał się skuteczny. Skierowany był on jednak nie - jak utrzymywał prezes...

Strony