Reklama

Artykuły

09.10.2017
Czytelnik być może oczekuje, że napiszę zaraz, jak trudno było odtworzyć dawne miasto oglądane z perspektywy przybysza, i że musiałem pewnie po wielekroć czytać każdą linijkę napisaną przez...
04.07.2017
Prozę autora „Widnokręgu” charakteryzuje ufność w opowieść i w język, idąca na przekór nowoczesnej podejrzliwości i zwątpieniom.
08.05.2017
„Clarity” oznacza jasność, przejrzystość, tak percepcji, jak i samego rozumienia. To właściwość rzeczy i zjawisk, którą nakłada wzrok patrzącego.
08.05.2017
„Skok w dal” to cykl poetyckich obrazów z pamięci, ale i analiza możliwości pamiętania w ogóle.
08.05.2017
Poezja zaangażowana to formuła (nie zawsze fortunnie używana), która stanowi dominantę dzisiejszych dyskusji wokół statusu, możliwości i obecności poezji tak w instytucjonalnym życiu...
08.05.2017
„Nie ma / komu być ogrodnikiem” – pisze Joanna Żabnicka w utworze otwierającym jej debiutancki tomik.
06.03.2017
Tom wykładów ossolińskich nie tylko przybliża wiedzę o zasobach biblioteki i muzeum tej instytucji, ale przede wszystkim dostarcza inspirującego i skutecznego języka jej komunikacji.
05.03.2017
Olszewski opowiada o wszystkim, co musicie zrobić na Facebooku, zanim umrzecie.
23.10.2016
Ostrożność Wallace’a czyni z niego ironistę niekompletnego, którego chciałoby się zapytać: „co myślisz?”, licząc na nieironiczną odpowiedź.
23.10.2016
„Jest to niedziela ich życia, która wszystkich zrównuje i usuwa wszystko, co złe; ludzie, którzy mogą być tak z całego serca weseli, nie mogą być naprawdę na wskroś źli i niegodziwi”.

Strony