Reklama

Artykuły

13.02.2012
Będąc intelektualistą konserwatywnym, nie traktował odmiennych poglądów z góry, ale nawiązywał z nimi dialog. Mając zdecydowane poglądy, potrafił wypowiadać je w zniuansowany sposób.
02.08.2011
Z Leszkiem Jażdżewskim ("Liberté!"), Michałem Łuczewskim ("44"), Michałem Sutowskim ("Krytyka Polityczna"), i Karoliną Wigurą ("Kultura Liberalna"),...

Strony