Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

12.10.2003
Dwadzieścia pięć lat historii świata, jego zmian, konwulsji, zagrożeń, grzechów i dążeń. I w tej przestrzeni dwadzieścia pięć lat misji jednego, samotnego człowieka, jego nieustających...
05.10.2003
Onegdajsze zawirowanie w mediach na wiadomość o odwołaniu udziału Jana Pawła II w audiencji generalnej jeszcze raz przypomniało jaskrawo całą ich siłę i słabość. Niepokój wszystkich ludzi...
28.09.2003
Dlaczego po wiadomości o pierwszej w polskim Kościele ewangelicko-reformowanym kobiecie-pastorze dały się słyszeć głosy, iż fakt ten niedobrze wpłynie na dialog ekumeniczny w naszym kraju?.
21.09.2003
Czasem udaje się uwierzyć, że świat staje się lepszy. To wtedy, gdy nasi bliźni okazują się ludźmi lepszymi od nas, takimi, którzy zamiast narzekać albo atakować, albo pogrążać się w...
21.09.2003
Co roku ministerstwa zdrowia i sprawiedliwości publikują sprawozdanie z realizacji ustawy “o ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". I co roku zarówno...
21.09.2003
Pięćdziesiąt lat po Mszy odprawionej przez ks. Karola Wojtyłę pod Turbaczem, na gorczańskiej hali stanął pomnik upamiętniający to wydarzenie.
14.09.2003
Materiały z etykietką polemiczne często zniechęcają na wejściu: ileż razy można się spierać o poglądy i kto właściwie ma rację, a choćby tylko więcej racji? Ale tak zaprezentowany materiał...
07.09.2003
Tablice ze Stoczni Gdańskiej, zawierające 21 postulatów strajkowych Sierpnia 80, zostały przyjęte na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To cieszy (choć równocześnie smutno, że tak...
07.09.2003
W ostatnim tygodniu sierpnia rząd przyjął Krajowy Program Działania na rzecz Kobiet - decyzja, która wydaje się konglomeratem spraw ważnych i nieporozumień.
31.08.2003
Spór o pomnik w gmachu sądu w stanie Alabama toczy się tak daleko od nas, że wydawać by się mógł tylko ciekawostką. Tymczasem jest znamienny i bardzo nam bliski. I refleksje, jakie wzbudza...

Strony