Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

25.01.2004
Refleksja Ewy Szumańskiej o dwóch światach: zadowolonym i nieszczęśliwym, zaprzyjaźnionym ze swoją przyrodą i wydanym na łup kataklizmów, sytym (...) i głodnym, które spotykają się bez...
18.01.2004
Niektórzy obywatele polscy (w tym wypadku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa) liczą tak: dotychczas wydano 4120 decyzji i zaświadczeń potwierdzających...
11.01.2004
Czy sondaże, nieustannie w mediach obecne i komentowane na sto sposobów, mają znaczenie podobne przynajmniej trochę do słupków rtęci odczytywanych na termometrze albo do sygnałów, które...
04.01.2004
Czas świąteczny zaowocował w tym roku zupełnie wyjątkową obfitością relacji o spotkaniach wigilijnych, na które zapraszano najuboższych, o mikołajowych inicjatywach rozdawania i rozwożenia...
21.12.2003
Jeden z najpiękniejszych polskich symboli, w wolnym kraju stał się do tego stopnia powszechny, że zaczyna wywoływać wątpliwości. Bo kiedy rozszerzył się nie tylko poza dom rodzinny, ale w...
21.12.2003
Te nasze rekolekcje adwentowe to miał być czas dla Niego. Próba odejścia przynajmniej na chwilę od świeckości naszej egzystencji, by usiłować zmierzyć się z niewymiernością Boga. Dochodzimy...
14.12.2003
Wyobraziłam sobie niewyobrażalne: spotkanie przedstawicieli Kościoła w Polsce ze środowiskami feministycznymi. Nie całkiem tak, jak zaproponowała to Księżom Biskupom strona rządowa podczas...
14.12.2003
Taka jest prawda. Czeka na mnie. Czeka na każdego z nas. Niewyobrażalny i przerastający wszystko, co mogłoby nam pomóc w zbliżeniu do Niego, a równocześnie dający się bez trudu dosięgnąć...
07.12.2003
Stara pieśń kościelna, którą rzadko już można usłyszeć, przypomina: Ani ziemia, ani morze / pojąć, co jest Bóg, nie może....
07.12.2003
Nie ma gazety, z której nie docierałby co dzień do mnie apel: pomóż. Ludzie chorzy, czekający na kosztowne kuracje. Rodzice dzieci potrzebujących rehabilitacji przekraczającej ich...

Strony