Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

29.04.2008
Smutno. Wydarzenie jest ściśle lokalne, ale symboliczne. W Krakowie przy ulicy Wiślnej nie ma już księgarni, która istniała tam od dziesiątków lat. Zachodziło się do niej, idąc do redakcji...
22.04.2008
Kategoria gramatyczna. Plusquamperfectum. Im dłużej żyję, tym częściej przyjmuję komunikaty o zdarzeniach i same zdarzenia w tej właśnie przestrzeni. Nawet wtedy, gdy są na wyciągnięcie...
15.04.2008
W okresie wielkanocnym słyszało się w mediach dużo pocieszających opinii. Jesteśmy w Polsce dalej religijni, ani Unia, ani modernizacja nic nam nie zaszkodziły, kolejki do Grobu Pańskiego...
08.04.2008
W kulturze masowej przyjęto do wiadomości zasadę, że droga w dół nigdy nie osiągnie dna. Zawsze może być jeszcze bardziej prymitywnie, bardziej płasko, jeszcze mniej sensu i jeszcze mniej...
01.04.2008
W trzecią rocznicę odejścia Jana Pawła II­ pora zacząć podsumowania. Jesteśmy do nich nie tylko zapraszani, ale wręcz wzywani. Najpoważniejszym jest pytanie, które miałoby kształt rachunku...
27.02.2008
Nie redaguję już "Tygodnika Powszechnego", ale czytam dalej jak swój. I reaguję na teksty czytane tak, jakby niejeden pisany był w moim imieniu. Toteż w numerze z poprzedniego...
20.02.2008
Na razie to najświeższa wiadomość radiowa (piszę to 9 lutego): rząd rozpatrzy projekt nowej ustawy o kombatantach, która rozszerzy status kombatanta na wszystkich represjonowanych w PRL,...
20.02.2008
Nad listem Czytelniczki z Kanady. "Dochodzę do dziewięćdziesiątki. Mąż jest jeszcze starszy. Mieliśmy czwórkę dzieci. Dwoje zmarło na nowotwory. Jedno mieszka w Australii. Jedno w...
19.02.2008
Bieżący kalejdoskop tematów związanych z Kościołem polskim, przewijający się wciąż przez media: relacja Kościół-państwo, a więc in vitro, religia w szkole, budżet a wydatki Kościoła, ustawy...
19.02.2008
Powspominajmy: Zespół Roboczy Komisji Wspólnej rządu PRL i Episkopatu do spraw wydawnictw katolickich powstał w styczniu 1981 r. Pierwsza "Solidarność" myślała nie tylko o związku...

Strony