Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polsk, Złotym Krzyżem Zasługi i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Zmarła 22 sierpnia 2020 r.

Artykuły

16.09.2008
Minione dni skoncentrowały uwagę publiczną (nawet szefa rządu) na wyjątkowo odrażającej patologii rodzinnej, a zaraz potem na sporze o skuteczność sankcji karnych i o prawo do ich...
09.09.2008
To rubryka, która coraz rzadziej pojawia się w gazetach i czasopismach, a nigdy w telewizji. Jeszcze tylko w radiu - i owszem.
02.09.2008
Jeden z serwisów informacyjnych TVP w niedzielę 31 sierpnia zakomunikował o "obchodach rocznicy strajków sierpniowych". Bez sensu oczywiście. To były obchody rocznicy podpisania...
26.08.2008
Czytam w kąciku "Złote usta" ("Gość Niedzielny" z 17 sierpnia) jednozdaniową wypowiedź opozycyjnej posłanki, która spędzając urlop w górach "jest szczęśliwa, że nie...
19.08.2008
Choćby to pierwsze z brzegu: skąd nadtytuł artykułu Aleksandra Halla ("TP" nr 32), brzmiący: "Gdzie jest Polska?". Kto może zadawać sobie pytanie tak dziwne? Polska jest...
12.08.2008
Spór o to, kto z nas dzisiaj jest lepszym, większym czy zgoła prawdziwym patriotą, a kto nie, jest jednym z najsmutniejszych sporów, jakie mogliśmy sobie zafundować. Także dlatego, że...
11.08.2008
Tematem tygodnia była niedawno w "Tygodniku" idea "muzeum pamięci o komunizmie". Ale czy na pewno? Gdyby kierować się okładką, chodziło o muzeum PRL, gdyby zsumować...
29.07.2008
To prośba skierowana do zabierających głos na tematy demograficzne, i to pod kątem ocen i perspektyw etycznych, z intencjami moralizatorskimi i duszpasterskimi.
22.07.2008
Zbiorowy głos protestów i żądań znowu powraca w takim kształcie, który sygnalizuje intencję już wcale nieskrywaną: macie się nas bać. Wy, stojący jednoznacznie po drugiej stronie barykady....
16.07.2008
Co się właściwie z nami dzieje? Jaką ewolucję moralną przechodzimy? W życiu publicznym odzwierciedlanym przez media zdaje się coraz bardziej działać zasada obowiązku oburzenia moralnego....

Strony