Reklama

Dziennikarka, publicystka, felietonistka, była posłanka. Od 1948 r. związana z „Tygodnikiem Powszechnym”, gdzie do 2008 r. pełniła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a do 2012 r. publikowała felietony. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Artykuły

21.04.2009
Jak wiadomo, posłowie mają na pulpitach trzy przyciski i użycie więcej niż jednego w tym samym głosowaniu byłoby aberracją. Nikt nie może być równocześnie za i przeciw albo, dokonując...
06.04.2009
Kto - poza księżmi - pamięta, jak kończy się Ewangelia Janowa? Odważę się powiedzieć, że prowokacyjnie: "Jezus dokonał jeszcze wielu innych rzeczy. Gdyby je chcieć opisać, (...) świat...
31.03.2009
Jest w "Ogniem i mieczem" krótkie zdanie, którego niepodobna zapomnieć. Sienkiewicz, opisując pożar, jaki ogarnia Ukrainę po klęsce wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami, mówi po...
24.03.2009
Projekt powstał onegdaj i nie jest o nim głośno. Ale i tak ciarki przechodzą, kiedy pojawia się wzmianka. O co chodzi? Lat temu kilka, po kolejnym fiasku starań o zgodę strony rosyjskiej na...
17.03.2009
Jak długo ufać można własnej pamięci i własnej biografii? Przecież nie zapomniałam, przecież to wszystko było naprawdę. Aktion Sühnezeichen (dla bardzo młodych przypomnienie: to pokutne...
11.03.2009
Jeśli media są naszym lustrem, to nie trzeba więcej niż parę przypadkowych godzin, aby przeczytawszy kilka gazet lub wysłuchawszy kilku programów potwierdzić sobie wrażenie, że jesteśmy...
03.03.2009
Czytam wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat. Jest styczeń 1945 r., z okolic Tarnowa okupant niemiecki wycofuje się w pośpiechu, ale nacierającej armii sowieckiej jeszcze nie ma. I ...
24.02.2009
Najbardziej przejmujący komunikat w poprzednim numerze "Tygodnika" wyłania się od razu z tytułu rzymskiej korespondencji Marka Lehnerta: "Włochy: nie mówmy już o tym". W...
17.02.2009
Każdy Polak, który z tego czy innego powodu znalazł się w niebezpiecznym miejscu świata, ma prawo liczyć na pomoc, i to bez względu na koszty, jakie ona ze sobą niesie" - takie...
10.02.2009
Wspomnienie prehistoryczne, bo z ubiegłego wieku, ubiegłego tysiąclecia, i w dodatku sprzed II wojny światowej. Wspomnienie dumy estetycznej i satysfakcji bardzo wysokiej miary, chociaż to...

Strony