Reklama

Artykuły

22.04.2008
Sądziłem, że Stolica Apostolska pośle do Trójmiasta biskupa, który będzie się wpisywał w ten rodzaj wrażliwości religijnej i społecznej, który uosabia arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
11.03.2008
Jarosław Gowin: Jestem przekonany, że znaczna część przedstawionych ks. Andrzejowi zarzutów jest prawdziwa.
18.10.2007
Od prawej: Roman Graczyk, Jarosław Gowin, Zdzisław Krasnodębski i Jerzy Hausner / fot. DANUTA WĘGIEL
07.08.2007
Po dwóch latach rządów Prawa i Sprawiedliwości zamiast "Polski solidarnej" mamy Polskę zawistną, skonfliktowaną wewnętrznie, pogardzającą sobą nawzajem, a najbardziej - politykami...
06.06.2007
W redakcji "TP". Od lewej: Jarosław Gowin, Antoni Tajduś, Karol Musioł /fot. MICHAŁ KUŹMIŃSKI
12.02.2007
PIOTR MUCHARSKI: - Czy rekonstrukcja rządu, której dokonał właśnie Jarosław Kaczyński, była dla Pana rutynowym manewrem politycznym, czy nową jakością w zawiadywaniu partią i państwem?
14.06.2006
Tygodnik Powszechny: - 60 lat miesięcznika, który był i pozostaje miejscem spotkania najwybitniejszych polskich intelektualistów. Zapewne każdy z Panów umiałby wskazać w tym...
17.04.2005
Przez wszystkie lata pontyfikatu mieliśmy poczucie, że nie dorastamy, a często wręcz sprzeniewierzamy się jego przesłaniu. A przecież tymczasem stał się cud - upadł komunizm, żyjemy w...
27.03.2005
Historia antykomunistycznej opozycji to jeden z piękniejszych epizodów polskiej przeszłości. Trzeba zachować o niej pamięć. Chciałbym, aby wreszcie odwrócono czarną kartę agentury, tak żeby...
19.12.2004
Każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie - to zdanie Lorda Actona, jednego z prekursorów liberalnego katolicyzmu, weszło do kanonu myśli politycznej. Ale też znajomość...

Strony