Reklama

Artykuły

21.08.2006
Debata o migracjach jest jednostronna i powierzchowna. Tragiczne historie dziewcząt porywanych do domów publicznych albo upokorzonych rodaków na farmach-obozach pracy to wynaturzenie, nie...
11.07.2006
Rodzi się "filantrokapitalizm - model dobroczynności, który najlepsze praktyki biznesowe i mechanizmy rynkowe wykorzystuje do realizacji celów charytatywnych. Wielki biznes ma pole do...
13.11.2005
W opisie polskiego systemu rentowego dominuje scenariusz westernu: szlachetny bohater (ubogi rencista) walczy samotnie o swoje prawa z bandytą (anonimowym urzędnikiem ZUS). Ekonomistów,...
17.07.2005
W połowie lat 60. obywatel Ghany był dwa razy bogatszy od mieszkańca Korei Południowej. Na progu XXI wieku Korea jest już, licząc per capita, 22-krotnie bogatsza od Ghany. Afryka była...
10.07.2005
Jedni świadomie wprowadzają w błąd pracownika socjalnego lub lekarza, symulując chorobę lub niepełnosprawność. Czasem kupują korzystną dla siebie decyzję. Inni zatajają faktyczną wysokość...
21.12.2003
Gdy dziesięć lat temu szwedzki model przechodził kryzys, Finowie żartowali, że szwedzkie welfare state przypomina Volvo bez kół: wspaniały samochód, szkoda tylko, że nie jeździ. A jednak...
25.05.2003
W przededniu integracji z Unią Polska staje przed pilnymi decyzjami: jak położyć kres niepokojom społecznym związanym z dramatyczną sytuacją na rynku pracy? Jak zreformować polski system...

Strony