Reklama

Artykuły

12.03.2007
Dzieło Baudrillarda jest świadomie modne, przekornie cyniczne i ostentacyjnie nihilistyczne. Nie na darmo myśliciel prowadził rozgrywkę z intelektualnym establishmentem, który dorabiał mu...
23.02.2007
To rzecz o wielokształtności wieku XVIII, najpiękniejsza z prac wielkiego krytyka szwajcarskiego. Dotykająca spraw nieoczywistych, ledwie uchwytnych, wymykających się stereotypowym...
08.12.2006
W jednym z "Wykładów amerykańskich Italo Calvino zauważał: "W chwilach, kiedy królestwo człowieka wydaje mi się skazane na znoszenie ciężaru, myślę, że powinienem, niczym Perseusz...
08.12.2006
Pewnie nie tylko ja czekałem na ten podwójny zestaw autorstwa dwojga wybitnych teoretyków literatury. Anna Burzyńska i Michał Paweł Markowski wyszykowali bogatą antologię tekstów...
24.11.2006
Dla filozofii nie sposób znaleźć gruntu i jasności oglądu. Lévinas powiada, że myśl nie rodzi się w trzeźwym umyśle - powstaje w niepewności i w nieoczekiwanym blasku.
14.11.2006
Dla zrozumienia losów i charakteru XX--wiecznej muzyki album ten jest nieodzowny. Cztery płyty z muzyką Ligetiego to nie tylko hołd złożony zmarłemu w tym roku kompozytorowi, ale także...
12.09.2006
Max Reger zawsze wydawał mi się postacią niewiarygodną. Od razu jednak mówię, że idzie o niewiarygodność zastanawiającą, wprawiającą w przyjemne osłupienie, wytrącającą z percepcyjnej...
02.08.2006
To nie jest łatwa książka. Gianni Vattimo stara się opowiedzieć w niej historię granicznych i krańcowych sytuacji egzystencjalnych wpisanych w rozmaite filozoficzne projekty nowoczesności....
20.06.2006
To niemal całość dotychczasowego dorobku autora. Wymusza sposób lektury niedający oparcia w sprawdzonych schematach odczytań. Stać się może radykalną, niemożliwą do zaprogramowania przygodą...
21.04.2006
9 termidora 1794 roku - jeden z punktów granicznych Rewolucji, kiedy dochodzi do dramatycznych rozstrzygnięć, a historia toczy się na jałowym biegu społecznej i politycznej iner-cji oraz...

Strony