Reklama

Ładowanie...

Artykuły

18.10.2006
Rysem zasadniczym tej krytyki jest wnikliwa lektura tekstu. Autor najpierw czyta wiersz, dopiero potem otwiera go na możliwe konteksty - nigdy odwrotnie.
14.09.2006
Ta poezja mogła się przyśnić.
04.09.2005
1. W nowym tomie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego odnajduję trzy interesujące określenia gatunkowe odnoszące się do dzieła poety, dzieła tworzącego skomplikowaną sieć powtórzeń, symetrii,...
02.01.2005
Kolejna książka Tadeusza Różewicza. Ten sam niepokój, to samo zmęczenie. I poczucie, że ta poezja, pisana na czarno, jest poezją zakneblowaną, poezją tłumionego krzyku.
03.10.2004
Swój debiutancki tom Vaterland Tomasz Różycki opublikował jesienią 1997 roku. Już wtedy czuło się, że to debiut ważny. Dzisiaj można to potwierdzić.
30.05.2004
Żywioły rozmowy, kontaktu osobistego, przyjaźni, gościnności, decydują o swoistym charakterze książek poetyckich Tadeusza Sławka, w których w zadziwiający sposób mieszają się tony...

Strony