Reklama

Artykuły

21.03.2004
Ja także nie pójdę na Pasję według Mela Gibsona i jego aktorów. Chroni mnie przed tym lekcja teologii. Dzięki niej wiem, że istotna jest tajemnica Jezusa: Kim On jest, czego i jak nauczał,...
27.07.2003
Można zaprosić krytyków na medytację o istocie Kościoła, ale przedtem trzeba zająć się zjawiskami, o których mówią. Czasem ból zgorszenia jest tak dojmujący, że nie można od ofiary wymagać...
20.07.2003
Mówić młodym o Bogu - to jak skok do wody bez trampoliny, w nieznany nurt, w nadziei, że napotkamy głębię.
20.07.2003
Zdarza się, że świat nagle skupia swą kapryśną uwagę na dramatycznej ludzkiej sprawie, pełnej bolesnych pytań. Ostatnio z przejęciem zajmowano się losem rozdzielanych bliźniaczek syjamskich...
30.03.2003
Z Haliną Bortnowską rozmawia Tomasz Fiałkowski
16.02.2003
Z benedyktynem o. Janem Berezą i buddyjskim lamą Rinczenem rozmawia Halina Bortnowska
26.01.2003
Wirydarzowi
07.04.2002
Słowa ewangeliczne, których słuchamy z lękiem i jakby zdziwieniem – nie pasują do „słodkiego Jezusa”. Tu ukazuje się On jako prorok, który ostrzega: „Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą...
17.03.2002
Halina Bortnowska: Najpilniejsze jest zajęcie się ludźmi, którzy mogli zostać poszkodowani, ale problemem jest też system podległości i hierarchiczności w Kościele, zarządzanie strukturami...

Strony