Reklama

Ładowanie...

Urodzony w 1978 roku. Aktywista literacki, filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Opublikował m.in.: "Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Cmono. Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia" (Wrocław 2014), "Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje" (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom "Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków" (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski"  (Wrocław 2015) oraz "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek"  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę "Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych" (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę "Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature" (Gdańsk 2017). W ostatnich latach ukazały sie dwie jego książki: "Blizny. Eseje" (Wrocław 2019) oraz "Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany" (Kraków 2020). Pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania. Pomysłodawca i współprowadzący akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego, w ramach której prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi. Mieszka w Krakowie. 

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

20.03.2012
Poeci nie mogą zagwa-rantować nam wolności, ale potrafią skłonić do pracy nad zrozumieniem jej istoty. Dlatego każdą władzę należy poddać poetyckiemu testowi.
20.03.2012
Lekcje czytania z... wymyśliliśmy kilka lat temu dla młodych ludzi, z którymi spotykaliśmy się przy okazji organizowanych przez „Tygodnik Powszechny” dyskusji o literaturze.
27.02.2012
Na drodze do uniwersalnego języka powieść „Finnegans Wake” Jamesa Joyce’a wydawała się albo stacją docelową, albo przynajmniej stacją przesiadkową, do której musi dotrzeć każdy, kto marzy o...
17.01.2012
Jakiś czas temu mój znajomy korzystał z usług pewnej warszawskiej kancelarii adwokackiej. Podczas spotkania z jej pracownikiem zauważył wśród urzędowych dokumentów „Proces” Kafki. Na...
10.01.2012
W Krakowie smog i cięcia wydatków na kulturę.
03.01.2012
Peter Sloterdijk przedstawia historię zachodniej cywilizacji jako epopeję walk między ogarniętymi gniewem podmiotami i grupami społecznymi. Gdzie bowiem dwóch się gniewa, tam historia toczy...
23.12.2011
Zarzut Miłosza jest fundamentalny: nowoczesny wiersz zrywa wszelkie związki ze światem. Odpowiedź Badiou równie zasadnicza: modernistyczna poezja nie ucieka ze świata. Ona go po prostu...
29.11.2011
Bezinteresowny humor Edwarda Goreya skrywa poważną diagnozę egzystencjalną, z której wynika, że wszelkie stworzenie zarażone jest niezbywalną feralnością. Mówiąc inaczej: każdy, kto się...
26.09.2011
W swej wielkiej przypowieści Kafka rozważa możliwość powtórzenia gestu, za pomocą którego święty Paweł próbował uwolnić nową wspólnotę spod tyranii prawa.
07.09.2011
Fleur Jaeggy nie jest gawędziarką, nie zajmują jej pełne perypetii historie jednostek czy zbiorowości. Język - zdyscyplinowany, podporządkowany ścisłemu rygorowi formalnemu - służy jej do...

Strony