Reklama

Ładowanie...

Urodzony w 1978 roku. Aktywista literacki, filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Opublikował m.in.: "Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Cmono. Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia" (Wrocław 2014), "Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje" (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom "Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków" (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski"  (Wrocław 2015) oraz "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek"  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę "Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych" (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę "Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature" (Gdańsk 2017). W ostatnich latach ukazały sie dwie jego książki: "Blizny. Eseje" (Wrocław 2019) oraz "Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany" (Kraków 2020). Pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania. Pomysłodawca i współprowadzący akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego, w ramach której prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi. Mieszka w Krakowie. 

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

24.05.2013
Najefektowniejsze sceny sennych wizji w kinie i literaturze są zwykle mroczne. Kto by chciał czytać o sielankach? Moja bohaterka, Leonora, śni więc prorocze sny o katastrofach, zabójstwach...
12.05.2013
Czym dziś jest Ulro? Blake powiedziałby, że ziemia podlega kolejnym piekielnym metamorfozom. Urizen, występny bóg rozumu, sięga po nowe narzędzia zniewolenia, likwidując pojedynczość i...
02.05.2013
We wstępie do swej książki przyszłości Lautréamont, francuski symbolista z końca XIX wieku, wizjoner i genialny wichrzyciel, dziś nieco zapomniany, odwraca bieguny naszego myślenia...
22.04.2013
Według Herty Müller mówi się wbrew innym, wbrew sobie i wbrew mowie. Ale mówi się też zawsze z tęsknoty za innymi, a także dla samego języka – z nadzieją, że uda się zapleść jego nić.
16.03.2013
8 marca 2009 r. w paryskiej katedrze Notre-Dame Giorgio Agamben wygłosił wykład pt. „Kościół i Królestwo”.
04.02.2013
Co czytać? Co czytać? – pytał parę lat temu warszawski poeta krakowskiego filozofa literatury. Trzeba czytać Hegla – odpalił bez namysłu filozof.
04.02.2013
Piotr Matywiecki: Przez jednych wielbiony, przez innych nienawidzony, trwał jako Poeta nad poetami, owszem, wieszcz codzienności, ale jednak niecodzienny, jednak wieszcz.
04.02.2013
Tuwim to dusza poskładana z różnych tradycji kulturowych, języków i tożsamości.
14.01.2013
Ideał, który życie i język trzymał w mocnym uścisku, został niegdyś zaprzepaszczony. Życie znajduje się zawsze obok słowa, daremnie szukając drogi powrotnej.
17.12.2012
W zamykającym „Sanatorium pod Klepsydrą” opowiadaniu pt. „Ostatnia ucieczka ojca” pojawia się marginalna informacja na temat jednej z kluczowych postaci Schulzowskiego świata.

Strony