Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Członek rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Literary Department employee in Krakowskie Biuro Festiwalowe, a jury member for the „Silesius” Wrocław Poetry Award and Conrad Award in Cracow. Member of a program council for Modern Art Centrum Zamek Ujazdowski. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

15.05.2012
W listopadzie 1983 roku Danilo Kiš, serbski prozaik, poeta i eseista, gościł w Sztokholmie, gdzie udzielił wywiadu telewizji szwedzkiej...
07.05.2012
Franz Kafka, Listy do rodziny, przyjaciół, wydawców. Korespondencja Kafki pozwala mniemać, że gdyby pisarz żył dziś, namiętnie korzystałby z portali społecznościowych.
07.05.2012
Nie chodzi o to, że istnieje jedna narracja, która ustawia Żydów w pozycji grupy szkalowanej, gnębionej przez Polaków. Chodzi o to, że funkcjonuje zbyt wiele stereotypów, w których nie...
09.04.2012
W jednej ze swych opowieści Borges pisze o kartografach, którzy przygotowują mapę cesarstwa. Jest tak dokładna, że pokrywa całe terytorium, stając się odeń nieodróżnialna.
26.03.2012
Eseje Sebalda o alianckich bombardowaniach niemieckich miast przerwały kilkudziesięcioletnie milczenie całego społeczeństwa.
20.03.2012
Poeci nie mogą zagwa-rantować nam wolności, ale potrafią skłonić do pracy nad zrozumieniem jej istoty. Dlatego każdą władzę należy poddać poetyckiemu testowi.
20.03.2012
Lekcje czytania z... wymyśliliśmy kilka lat temu dla młodych ludzi, z którymi spotykaliśmy się przy okazji organizowanych przez „Tygodnik Powszechny” dyskusji o literaturze.
27.02.2012
Na drodze do uniwersalnego języka powieść „Finnegans Wake” Jamesa Joyce’a wydawała się albo stacją docelową, albo przynajmniej stacją przesiadkową, do której musi dotrzeć każdy, kto marzy o...
17.01.2012
Jakiś czas temu mój znajomy korzystał z usług pewnej warszawskiej kancelarii adwokackiej. Podczas spotkania z jej pracownikiem zauważył wśród urzędowych dokumentów „Proces” Kafki. Na...
10.01.2012
W Krakowie smog i cięcia wydatków na kulturę.

Strony