Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

15.03.2015
Oto podręcznik zarządzania niewolnikami. Niby zanurzony w antyku, ale boleśnie współczesny.
25.01.2015
Demokratyczne wybory we Francji wygrywają islamiści. Fantazja? Nie, bo według Houellebecqa żyjemy na chwilę przed końcem świata, który znamy.
15.12.2014
Earle Havens, bibliofil: Biblioteka jest naszym autoportretem, naszą autobiografią, obrazem naszego wnętrza.
01.12.2014
„Heschel zmienia nasz sposób pojmowania judaizmu. Daje nam do zrozumienia, że tradycja prorocka wciąż ma kluczowe znaczenie religijne i etyczne. Z historii Zachodu prorocy znikają wcześnie...
01.12.2014
Etgar Keret: Jak zażegnać konflikt między Izraelem a Palestyną, skoro już go udomowiliśmy? Lęk przed nieznanym to potężna siła. Silniejsza niż strach przed wojną.
02.11.2014
Paul Auster, pisarz: Literaturę czyta się nie tylko umysłem, ale też ciałem: skórą, która odbiera jej rytm.
27.10.2014
Boris Akunin: Największa zbrodnia Putina polega na tym, że nie pozwala Rosji wydorośleć.
13.10.2014
Wstęp
13.10.2014
Najkrótszą odpowiedź na pytanie, czym jest Festiwal Conrada w Krakowie, sformułował przed dwoma laty Alberto Manguel: „To miejsce, w którym spotyka się cały literacki świat, miejsce rozmowy...

Strony