Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

Perceptio: "Florencja jako duchowa forma życia" / Fot. Kamila Zarembska
20.02.2017
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz drugi z rzędu odmówiło Fundacji Tygodnika Powszechnego wsparcia finansowego dla projektu „Lekcje czytania z...”.
22.12.2016
Przy okazji sporów o szkolny kanon lektur skompletowaliśmy dla Państwa zestaw obowiązkowych książek „nie tylko dla dorosłych”. Na nowy, 2017 rok autorzy „Tygodnika” proponują...
12.12.2016
Mieliśmy nadzieję, że podczas sobotniej noblowskiej gali Bob Dylan przemówi do nas słowami krytyki lub pociechy, że potępi lub pokrzepi, że udzieli wywiadów, podgrzewając atmosferę, że...
11.12.2016
Pierwszym i najważniejszym celem Gutorowa jest poszerzenie granic języka, czyli granic naszego świata.
11.12.2016
James Schuyler, ALFRED I GINEWRA, posłowie John Ashbery; przeł. Marcin Szuster, PIW, Warszawa 2016
11.12.2016
SZTUKA POWIEŚCI. WYWIADY Z PISARZAMI Z „PARIS REVIEW”, przeł. Dobromiła Jankowska, Adam Pluszka, Książkowe Klimaty, Wrocław 2016
11.12.2016
Władimir Jakowlewicz Propp, O KOMIZMIE I ŚMIECHU, przeł. Paulina M.E. Knyż, Nomos, Kraków 2016
11.12.2016
Giorgio Manganelli, CENTURIA. STO KRÓTKICH POWIEŚCI RZEK, przeł. Halina Kralowa, PIW, Warszawa 2016
11.12.2016
George Steiner, POEZJA MYŚLENIA. OD STAROŻYTNYCH GREKÓW DO CELANA, przeł. Bogdan Baran, Aletheia, Warszawa 2016
11.12.2016
Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, Z CZEGO JUTRO..., przeł. Waleria Szydłowska, Scholar, Warszawa 2016

Strony