Reklama

Ładowanie...

Urodzony w 1978 roku. Aktywista literacki, filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Opublikował m.in.: "Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Cmono. Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia" (Wrocław 2014), "Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje" (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom "Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków" (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski"  (Wrocław 2015) oraz "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek"  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę "Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych" (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę "Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature" (Gdańsk 2017). W ostatnich latach ukazały sie dwie jego książki: "Blizny. Eseje" (Wrocław 2019) oraz "Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany" (Kraków 2020). Pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania. Pomysłodawca i współprowadzący akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego, w ramach której prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi. Mieszka w Krakowie. 

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

01.06.2009
Postulował ożywczą interpretację myśli Freuda. Teorię Lacana wykorzystuje dziś tak skrajna lewica, jak i środowiska konserwatywne.
21.04.2009
Wiersze tego poety zawsze są zakorzenione w namacalnym kontekście, wyrastają z konkretnej chwili, z detalu, szczegółu, słowa, emocji, przejęzyczenia...
30.12.2008
Stoję na dzikim kawałku ziemi.Franz Kafka
25.11.2008
Kiedyś każdy intelektualista znał kanon myśli Lévi-Straussa. Nawet w "Polowaniu na muchy" Małgorzata Braunek tłumaczyła kochankowi, dlaczego sypia z "Antropologią...
10.11.2008
Gatunki popularne mają ogromny potencjał, który zatraciły gatunki klasyczne. Kultura masowa może nam powiedzieć wiele ciekawego na temat rzeczywistości.
08.07.2008
Walter Benjamin, jeden z najważniejszych myślicieli XX wieku, stał się "obiektem pretensji" ludzi, którzy go znali. Gershom Scholem, Theodor Adorno, Bertolt Brecht - każdy z nich...
26.03.2008
W swoich esejach Coetzee przechodzi od autora do autora, znacząc marginesy ich dzieł technicznymi, historycznymi, biograficznymi uwagami. Pisze z bezwzględnością kogoś, kto zna stosowną...
18.02.2008
Roberto Calasso porównuje aforyzmy Kafki do odłamków meteorytu spadających na gorący piasek pustyni.
12.11.2007
Czym jest poezja? Na to pytanie poeci nie chcą odpowiadać, kryjąc się za opowieściami o pojedynczym wierszu. Mocne sądy o istocie poezji pojawiają się bardzo rzadko, a i to raczej w...
20.02.2007
Jeśli ktoś spodziewa się, że eseje Sosnowskiego pomogą oswoić jego poetycką twórczość, spotka go rozczarowanie. Powiedziałbym nawet, że należy tę książkę eseisty czytać w oderwaniu od...

Strony