Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

18.08.2009
Dwa tygodnie temu poinformowaliśmy o decyzji zarządu telewizji publicznej, który nie przedłużył umowy z Krzysztofem Koehlerem, dyrektorem TVP Kultura.
11.08.2009
Wszelkie dzieło zniszczenia jest pochodną dyskursu opartego na racjonalnych podstawach.
04.08.2009
Najpierw główne kanały telewizyjne uwolniono od programów misyjnych - ocalały one w antenach tematycznych. Teraz przyszła kolej na ich likwidację. Rzeczywistym powodem tej decyzji jest...
28.07.2009
Dla Baudrillarda najważniejszym problemem współczesności nie jest kwestia pochodzenia zła, lecz znacznie trudniejsze pytanie, gdzie zło się podziało.
21.07.2009
Projektowana reforma maksymalnie upraszcza funkcję, jaką kultura powinna spełniać w społeczeństwie. Sposób jej finansowania przyczyni się bowiem przede wszystkim do rozwoju tych dziedzin...
14.07.2009
Na odbywającym się trzy tygodnie temu Kongresie Kobiet pojawił się postulat wprowadzenia do ordynacji wyborczej tzw. kwot, czyli zagwarantowanej dla kobiet liczby miejsc na listach...
30.06.2009
Obok doskonale skomponowanych piosenek i skrzętnie opracowanego wizerunku scenicznego pojawił się eksperymentalny projekt nowego podmiotu, pozbawionego płci, wieku i społecznej determinanty.
01.06.2009
Postulował ożywczą interpretację myśli Freuda. Teorię Lacana wykorzystuje dziś tak skrajna lewica, jak i środowiska konserwatywne.
21.04.2009
Wiersze tego poety zawsze są zakorzenione w namacalnym kontekście, wyrastają z konkretnej chwili, z detalu, szczegółu, słowa, emocji, przejęzyczenia...
30.12.2008
Stoję na dzikim kawałku ziemi.Franz Kafka

Strony