Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

09.02.2010
Co dziś jest zakazane? Dlaczego tabu funkcjonuje nadal? Czy tabu jest nam potrzebne i do czego? Tabu w kulturze to temat najnowszego Tygodnika Powszechnego, opowiada o nim Grzegorz...
09.02.2010
Jaką funkcję spełnia kultura wobec tabu? Ustanawia je czy pozwala przepracować?
09.02.2010
Demokracja, która chciała życie ochronić, ostatecznie o życiu próbuje zapomnieć, rugując je poza granice społeczeństwa.
26.01.2010
Miał poczucie, że otaczają go niewidzialni sprawcy, których zbrodnie nigdy nie zostaną ujawnione. Ta zmowa milczenia, której doświadczał również w szkole (historia Niemiec kończyła się na...
19.01.2010
W swojej debiutanckiej powieści Paziński daje kapitalny obraz żydowskiej społeczności, która próbuje uporać się z bolesną przeszłością.
12.01.2010
Nowy numer "Literatury na Świecie" prezentuje losy literackiego estetyzmu. Natomiast najnowszy "Format P" to ponad 300-stronicowa antologia manifestów.
05.01.2010
Życie jednostki wystawione jest na bezwzględne działanie władzy, przed którą nie można się ukryć. Nagie życie zostaje wydane na łup biopolitycznej siły, która poddaje je totalnej kontroli...
02.12.2009
W tych wierszach współistnieją sfery świecka i sakralna, pomiędzy którymi zawieszony jest człowiek. Zmysłowy wymiar doświadczenia religijnego był dla metafizyków czymś naturalnym, wyrastał...
24.11.2009
Stajemy dziś przed intelektualnym, egzystencjalnym i społecznym wyzwaniem, jakim jest dla jednych pożądany, dla innych niepokojący splot polityki i teologii.
09.11.2009
Jest uczulony na wszelkie formy historycznej, społecznej i kulturowej sakralizacji. W zasadzie nie ma takiej dziedziny organizującej życie wspólnoty, której autor "Rudolfa" nie...

Strony