Reklama

Ładowanie...

Urodzony w 1978 roku. Aktywista literacki, filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury "Tygodnika Powszechnego". Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Opublikował m.in.: "Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Cmono. Rozmowy z pisarzami" (Kraków 2013), "Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia" (Wrocław 2014), "Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje" (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom "Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków" (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski"  (Wrocław 2015) oraz "Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek"  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę "Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych" (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę "Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature" (Gdańsk 2017). W ostatnich latach ukazały sie dwie jego książki: "Blizny. Eseje" (Wrocław 2019) oraz "Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany" (Kraków 2020). Pomysłodawca działającej przy Krakowskim Biurze Festiwalowym Szkoły Czytania. Pomysłodawca i współprowadzący akcji społecznej „Lekcje czytania” organizowanej przez Fundację Tygodnika Powszechnego, w ramach której prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi. Mieszka w Krakowie. 

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Jury member for the Conrad Award in Cracow. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

28.09.2010
Na początku lat 50. XX wieku kilku poetów zainicjowało w Nowym Jorku jedną z najważniejszych rewolucji literackich minionych dekad. Kto wie, czy nie ostatnią taką rewolucję w historii.
28.09.2010
Czy Donald Tusk odwoła minister ds. równego traktowania Elżbietę Radziszewską? Wszystko wskazuje na to, że nie odwoła, choć nie dlatego - jak sugerują niektórzy - że ma sentyment do...
14.09.2010
W książce "Terra nullius" Sven Lindqvist przemierza Australię szlakiem, który wyznaczyli europejscy kolonizatorzy. Odwiedzane przezeń miejsca to kolejne przystanki...
18.08.2010
Adamowi Lipszycowi z Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki
27.07.2010
Gdy połowa Polaków rezygnuje z uczestnictwa w wyborach, wieszczy się kryzys społeczeństwa obywatelskiego. Dlaczego milczeć, gdy podobny odsetek deklaruje całkowitą obojętność czytelniczą?...
20.07.2010
Historia literatury zna wiele przykładów zaciętej walki pomiędzy pisarzami. Jeden z najciekawszych to prowadzony przez Nabokova spór z Dostojewskim i jego naśladowcami.
20.07.2010
McCarthy mówi, że prymitywna siła nie skrywa żadnej tajemnicy, nie ma metafizycznych czy mistycznych źródeł. I wije się przed nami w uwodliwym tańcu
13.07.2010
Obcość, którą czytelnicy bez trudu identyfikują w pisarstwie Herty Müller, ma swe źródło w skomplikowanym doświadczeniu dyktatury. Z jednej strony mamy opresyjne państwo komunistyczne,...
30.06.2010
Kilka lat temu Harold Bloom, jeden z najbardziej wpływowych amerykańskich krytyków i teoretyków literatury, nazwał José Saramago portugalskim stalinowcem, dodając przy tym, że jest to jeden...
26.05.2010
Satrapi nie boi się pokazywać sprzeczności, które tkwią głęboko w irańskiej rzeczywistości, nie wyrzeka się części przeklętej (przemocy, obłudy władzy, społecznej schizofrenii, frustracji...

Strony