Reklama

Urodzony w 1978 roku. Filozof literatury, eseista, redaktor, krytyk i tłumacz. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego. Juror Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Juror krakowskiej Nagrody Conrada. Członek rady programowej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (Kraków 2013), Gombrowicz - Loading. Esej o formie życia (Wrocław 2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski  (Wrocław 2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek  (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (Gdańsk 2016). W 2016 r. ukazała się jego książka Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Z Alberto Manguelem napisał książkę Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). Mieszka w Krakowie.

Born in 1978. Philosopher of literature, essayist, editor, critic and translator. He is the executive director of Conrad Festival and literature program director of Tygodnik Powszechny Foundation. Literary Department employee in Krakowskie Biuro Festiwalowe, a jury member for the „Silesius” Wrocław Poetry Award and Conrad Award in Cracow. Member of a program council for Modern Art Centrum Zamek Ujazdowski. He published, among others: What is art for? (Conversations with Polish writers, Cracow 2018), Cmono (Conversations with International Writers, Cracow 2013), Gombrowicz - Loading. An Essay on the Form of Life (2014), Refugees from the land of Ulro. Essays (2015), Under his editiorial, he published a volume A tale of two cities. Cracow and Wroclaw (Cracow 2015) – stories about two cities as cities of literature. Together with Anna Kałuża he published volumes: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (Wrocław 2015) and Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (Wrocław 2016). Together with Zofia Król, he published a book Common words. Individual and group excercise set (Gdańsk 2016). In 2016 he published Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (Wrocław). Together with Alberto Manguel he wrote Small Languages, Big Literature (Gdańsk 2017). He lives in Cracow.

Artykuły

06.09.2013
Brahms mawiał, że muzyk, by osiągnąć doskonałość, musi równie dużo ćwiczyć, co czytać.
07.07.2013
Claudio Magris tworzy opowieści o ludziach, którzy urodzili się w miejscach pryzmatycznych: tam, gdzie na pozór jednolite światło – historii, kultury, rasy, języka – rozszczepia się i...
07.07.2013
W „Podróży bez końca” Claudio Magris pisze, że opowiadanie powinno być jak wyprawa, w której nie chodzi o dotarcie do celu, lecz o samo przemieszczanie się, sam ruch w przestrzeni.
01.07.2013
Mamy kłopot z postawieniem pytania o korzenie europejskiej wspólnoty, problem z niewydolnością istniejących języków, które – pochwycone w kleszcze ekonomicznej modernizacji – nie radzą...
24.06.2013
Subtelny poeta, nobliwy obywatel Rzymu – czy wszetecznik, występny kochanek i autor najbezecniejszych wierszy w historii poezji? Lojalnie uprzedzam, że pisząc o Katullusie nie można pominąć...
24.05.2013
Najefektowniejsze sceny sennych wizji w kinie i literaturze są zwykle mroczne. Kto by chciał czytać o sielankach? Moja bohaterka, Leonora, śni więc prorocze sny o katastrofach, zabójstwach...
12.05.2013
Czym dziś jest Ulro? Blake powiedziałby, że ziemia podlega kolejnym piekielnym metamorfozom. Urizen, występny bóg rozumu, sięga po nowe narzędzia zniewolenia, likwidując pojedynczość i...
02.05.2013
We wstępie do swej książki przyszłości Lautréamont, francuski symbolista z końca XIX wieku, wizjoner i genialny wichrzyciel, dziś nieco zapomniany, odwraca bieguny naszego myślenia...
22.04.2013
Według Herty Müller mówi się wbrew innym, wbrew sobie i wbrew mowie. Ale mówi się też zawsze z tęsknoty za innymi, a także dla samego języka – z nadzieją, że uda się zapleść jego nić.
16.03.2013
8 marca 2009 r. w paryskiej katedrze Notre-Dame Giorgio Agamben wygłosił wykład pt. „Kościół i Królestwo”.

Strony